Gjenvalgt som NTL-leder

Tom-Rune Klemetsen er gjenvalgt som leder av Norsk Tjenestmannslag Forsvaret. Klemetsen kunne fått konkurranse fra Tor Kristian Godlien som er leder for foreningen i Østerdalen, men Godlien trakk sitt kandidatur. Valget av Klemetsen skjedde på NTLs representantskapsmøte.
– Det er alltid godt og få fornyet tillit fra medlemmene, sier Klemetsen.
Styret i NTL Forsvaret blir slik: Tom-Rune Klemetsen (leder), Lene Hagen (nestleder), Atle Edvardsen (kasserer) og Hans Rune Nicolaisen (sekretær). Berit Johnsen, Geir Tore Land, Tor Odd Henning Johansen, Kristian Godlien, Ann-Eva A. Anfeltmo, Steinar Berthelsen, Bjørn Ove Sletten, og Geir Atle Johansen er styremedlemmer.