Gjenvalg for seniorene

Geir Anda er gjenvalgt som leder for Forsvarets seniorforbund. Det er også kasserer Svein Runar Haugen. Ellers er Per Anders Volden (nestleder), Terje Bergiton Rydeng (forbundssekretær)og Knut Bremerthun (organisasjonssekretær) valgt inn som nye i styret. Foreningen avholdt sitt landsmøte på Gjøvik fra mandag til onsdag denne uka.