Gjennom isen

En beltevogn fra 2. bataljon på Skjold gikk gjennom isen da den kjørte i kanten mellom ei myr og et tjern under øvelse Rein i slutten av november. Kjøretøyet sank så dypt at det kom vann opp til vinduene og personellet om bord evakuerte gjennom taket på vogna. Bataljonssjef Steinar Dahl sier at bombekasterutgaven av BV 206 er tyngre enn de vanlige beltevognene, og kjøretøyet måtte derfor isberges med dykkere. Vogna står nå på verksted, og feilnavigeringen granskes.