Nyheter:

LIBANON: Norge hadde soldater i UNIFIL-styrken i 20 år. Neste år trommer Forsvaret til fest for veteranene. FOTO: FORSVARETS FORUM
LIBANON: Norge hadde soldater i UNIFIL-styrken i 20 år. Neste år trommer Forsvaret til fest for veteranene. FOTO: FORSVARETS FORUM

Gigantisk veteranfest

Er du veteran, bør du sette av 20. april neste år.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpig er planene i regi av Forsvaret og veteranorganisasjonene ikke banket ut i stein, men noen detaljer – blant annet datoen – har så langt blitt bekreftet av Forsvarets veterantjeneste.

Fredag 20. april 2018 vil det formelig syde av veteraner fra de fleste norske militære utenlandsoppdrag på festningsplassen i Oslo, men markeringen er tenkt i hovedsak rettet mot Libanon-veteranene. Arrangementet går av stabelen samtidig som Norsk Militær Tattoo i Oslo Spektrum, hvor mange av veteranene antakelig vil bli invitert.

Neste år er det både 40 år siden den første kontingenten kom på plass og 20 år siden den siste kontingenten reiste hjem fra UNIFIL-tjenesten i Libanon.

– Planen er at veteraninspektøren informerer om arrangementet i et brev som blir sendt i oktober eller november, bekrefter informasjonsrådgiver Marius Lauritsen overfor Forsvarets forum.

– Hvor mange veteraner blir invitert?

– Det vet vi ikke helt ennå. Men er man veteran etter tjeneste i Libanon og bor i nærheten av Oslo, ja da bør man i hvert fall sette av datoen 20. april neste år, sier Lauritsen.

Etter det Forsvarets forum kjenner planlegger man å invitere samtlige veteraner fra Libanon-kontingentene, så mange som opp mot 23 000, men det kan bli satt et tak for antall påmeldte til arrangementer på festningsplassen både på dagen og kvelden.


Parade. President i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Dag-Magne Lunde, forteller at de sammen med Forsvarets musikk har tatt initiativ til arrangementet, men at de er helt avhengig av økonomisk støtte og støtte med personell til å gjennomføre et slik arrangement.

– Vi har et håp om en parade fra festningen til Oslo rådhus og kanskje noen konserter. Og så ønsker vi å ha et kveldsarrangement på festningen, der vi har plass til 2000 veteraner, forteller Lunde.

Markerings-måned. Det er også planer om arrangementer rundt om i hele Norge. I perioden 6. april til frigjøringsdagen 8. mai, altså i over en måned, vil det være forskjellige markeringer for Libanon-veteranene rundt om i landet. Dette vil bli gjort i samarbeid med lokale foreninger, ildsjeler og ikke minst kommunene.

I et nyhetsbrev sendt til både veteraner og organisasjoner skriver Forsvarets veteraninspektør Tom Guttormsen:

«Forsvaret ønsker å hedre innsatsen til de norske UNIFIL-veteranene ved flere markeringer. Hovedmarkeringen vil sannsynligvis bli 20. april 2018 i Oslo , så det er bare å holde av datoen. Jeg vil komme tilbake med mer informasjon, blant annet gjennom et eget brev til alle UNIFIL-veteraner, i løpet av høsten.»

Positiv. Statssekretær Øystein Bø sier at regjeringen er opptatt av veteranene og anerkjenner den jobben de har gjort på vegne av Norge. Han er positiv til planene om et arrangement neste år med Libanon-fokus.

– Det er et veldig positivt initiativ at man ønsker å markere og gjøre noe for Libanon-veteranene i 2018. Jeg tror det er viktig å la dette være et arrangement der også andre veteraner kan delta, sier Bø, som oppfordrer kommuner rundt om i landet til å stille opp på en god måte der det måtte være lokale arrangementer.

– UNIFIL-veteranene har vært viktige «pionerer» i arbeidet med å oppnå bedre ivaretakelse og anerkjennelse. De har bidratt til at vi står der vi står i dag, og jeg synes det er bra og riktig at det planlegges et slikt arrangement, sier Bø.