Gigantfusjon i forsvarsindustrien

​Sent søndag kveld bekreftet den amerikanske forsvarsgiganten Raytheon og industriselskapet United Technologies (UT) at de vil fusjonere. Oljefondet har aksjer for over ti milliarder i selskapene. Det skriver E24. Oljefondet har ikke en helt uproblematisk fortid med Raytheon og UT, men eide ved utgangen av 2018 aksjer for over ti milliarder kroner i selskapene. Fondet har 6,89 milliarder kroner i aksjer som tilsvarer 0,87 prosent eierskap i United Technologies, og 3,65 milliarder kroner i aksjer i Raytheon som tilsvarer 0,97 prosent av selskapets utestående aksjer. Begge selskaper har vært utelukket av Oljefondet i tidligere perioder på grunn av at selskapene produserte klase- og kjernevåpen. Det har senere blitt gjort nye vurderinger av de to industrikjempene, og UT ble tatt inn igjen i 2012 fordi det ikke lenger produserte kjernevåpen.