Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_2699_gapiforsvaretavkysteforum_2699_gapiforsvaretavkystehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10365Det blir et ensidig fokus på fregatter. Det vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten, mener Ståle Ulriksen. (Foto Mats Grimsæth/Forsvaret)/forum-media/PubImages/_MG29864 copy.jpgDet blir et ensidig fokus på fregatter. Det vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten, mener Ståle Ulriksen. (Foto Mats Grimsæth/Forsvaret)

Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig

Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen.

– Et av problemene er at det er liten oppmerksomhet om kysten.  Der skapes det et gap som en motstander kan utnytte både i konvensjonell og «hybrid» krigføring.  Hæren vil ikke være der, og Heimevernet har blitt sterkt svekket. Når korvettene forsvinner, vil heller ikke Marinen ha evne til å utnytte Norges veldig spesielle kystlinje for å oppnå «hjemmebanefordeler». Heller ikke den Indre kystvakt blir styrket.  

Det sa Ståle Ulriksen som underviser ved Sjøkrigsskolen til Forsvarets forum etter fremleggelsen av fagmilitært råd.

Tirsdag 8. oktober la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd til regjeringens langtidsplan. Under fremleggelsen av rådet tegnet admiral Haakon Bruun-Hanssen først et dystert bilde av den sikkerhetspolitiske situasjonen som Norge og verden står overfor. Russland ble viet stor plass – landet i øst legger føringer for den  framtidige innretningen av Forsvaret.

Vil ha fregatter

Deretter ga Bruun-Hanssen regjeringen fire alternativer i varierende prisklasse. Uansett alternativ, ønsker forsvarssjefen seg nye fregatter: To nye fregatter i minimumsforsvaret, fire nye i «drømmeforsvaret».

Ulriksen skulle ønske at man istedenfor noen få, kostbare fregatter hadde satset mer på et større a
ntall mindre fartøyer – mer egnet til strid langs norskekysten.


– Når Marinen fokuserer ensidig på fregatter som befinner seg langt ute på havet blir det et gap i strukturen. Man vil mangle kapasiteter som egner seg til å strid langs norskekysten. Der har vi et hull, som noen kan utnytte, mener Ulriksen.

– Vi vet at russerne gjør seg kjent på vår kyst, og har strammet inn kontrollen over egne sivile rederier og sjøfolk. Det seiler mange sivile russiske fartøyer langs vår kyst.  Det gjør også mange skip under norsk  flagg med nesten bare russiske mannskaper. Vi vet også at russerne vil få en marine som vil bli svakere på det åpne hav, men sterkere nærmere kysten.  De kan ha en fordel av å bruke vår kyst. 

 

 

forum_2699_gapiforsvaretavkysteFagmilitært råd<p class="forsvaretElement-p">​Oppdraget ble gitt 5. april 2019. <br>Fagmilitært råd skal legges frem 8. oktober 2019. <br>En ny langtidsplan for forsvarssektoren skal etter planen legges frem våren 2020. <br><span style="font-family:proximanova, arial, helvetica, sans-serif;font-size:16px;">Oppdraget kommer i lys av <a href="https://forsvaretsforum.no/ffi-rapport-dagens-forsvarsplan-har-%C2%ABalvorlige-operative-mangler%C2%BB">en rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)</a> med innspill til neste langtidsplan for Forsvaret. I rapporten kom det fram at gjeldende langtidsplan har store operative mangler.</span><br>I <a href="https://forsvaret.no/aktuelt_/ForsvaretDocuments/Mandat%20FMR%202019.pdf">mandatet</a> til det fagmilitære rådet er det definert seks hovedtemaer: <br>* Et forsvar med økt robusthet og reaksjonsevne og med tilstrekkelig utholdenhet og beskyttelse. sivil-militært samarbeid. <br>* Et alliansetilpasset forsvar. <br>* Fortsette utviklingen mot et moderne og relevant forsvar. <br>* Forbedret effekt gjennom samarbeid mellom Forsvaret og sivil sektor. <br>* Tilrettelegge for rett kompetanse og en balansert personellsammensetning. <br>* Tilrettelegge for en kostnadseffektiv og bærekraftig forsvarsstruktur. <br>I tillegget skal rådet se på helheten og den strukturelle innrettingen av Forsvaret.<br>Rådet skal se på Forsvaret frem til 2028. <br>Rådet blir skalerbart, med utgangspunkt i ulike ambisjonsnivåer. <br>Rådet ledes av brigader Øyvind Kvalvik.<br></p>forum_2699_gapiforsvaretavkyste

KYSTEN ER SÅRBAR

Det har lenge vært usikkert hvordan KNM «Helge Ingstad» skulle erstattes og flere løsninger er drøftet, blant annet å erstatte fregatten med flere mindre fartøyer. Det ansees som lite økonomisk forsvarlig å bygge kompetanse, reservedeler og vedlikeholdskonsept for kun ett fartøy. Forsvarssjefen anbefaler derfor å erstatte KNM Helge Ingstad med to nye fregatter. Dette er nødvendig for å sikre tilstrekkelig operativ effekt med fire fregatter operativt tilgjengelig, og for å legge til rette for effektiv styrkeproduksjon, heter det i fagmilitært råd.

– En ny fregatt vil fort koste minst 11-13 milliarder. Samtidig bygges det store korvetter for det finske forsvaret. Disse ville også egnet seg godt for bruk langs norskekysten og  koster i overkant av 3 milliarder. Så vi kunne fått seks-syv slike og et antall mindre båter for samme prisen av to fregatter. Jeg vil heller gått den veien, sier Ulriksen.

Han mener vi burde må ha et forsvar som tar i bruk den særegne norske topografien. Eller spille på vår «hjemmebanefordel» som han kaller det.

I det fagmilitære rådet begrunner forsvarssjefen antallet fregatter med behovet for å beskytte forsyningslinjene og sikre transport av forsterkninger.

– Det er viktig å kunne hjelpe forsterkningene fram og beskytte forsyninger over atlanterhavet, men fregattene kommer ikke til å være avgjørende i en strid om Norge. Kysten er forferdelig sårbar, mener Ulriksen.

POSITIV TIL MER PERSONELL

Han mener likevel at det fagmilitære rådet tar tak i de viktigste utfordringene Forsvaret står ovenfor.                             

– Hovedinntrykket er veldig positivt bortsett fra det om forsvaret av kysten. Jeg er særlig positivt overrasket at forsvarssjefen var så tydelig på behovet for å øke antall personell. I marinen seiler noen så mye at det går nærmest ut over liv og helse. Der er det farlig tynt i rekkene. Også jeg liker tanken om en Brigade Sør. Dette blir veldig viktig å få til.

Jeg er positivt overrasket at forsvarssjefen var så tydelig på behovet for å øke antall personell.

Ulriksen legger til at det blir noen utfordringer med å utdanne så mange flere på kort tid.

– Men det er mer motiverende å være med å bygge opp etter 30 år med kutt.

– Tror du politikerne kommer til å avse penger til at forsvarssjefen får den strukturen han ønsker seg?

– Det er kanskje litt vel optimistisk. Men rådene er skalerbare så en gradvis opptrapping kan være mulig. Men jeg er spent på hvordan dette blir mottatt når det kommer til budsjettene.

 

 

forum_2699_gapiforsvaretavkysteforum_2699_gapiforsvaretavkystehttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=10366Kystjeger på øvelse langs kysten (Foto Mats Grimsæth/Forsvaret)/forum-media/PubImages/_MG_0760 copy.jpgKystjeger på øvelse langs kysten (Foto Mats Grimsæth/Forsvaret)


 

 

Forsvarspolitisk foretrekker jeg den norske bikinien fremfor den danske burkaen<img alt="" src="/forum-media/PubImages/michaelsen.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarspolitisk foretrekker jeg den norske bikinien fremfor den danske burkaenLangtidsplanleggingen av det danske forsvaret foregår bak hermetisk lukkede dører, mens man i Norge går motsatt vei, skriver militæranalytiker Hans Peter Michaelsen.http://forsvaretsforum.no/russiske-inspektorer-besokte-brigade-nord/den-norske-bikinien-og-den-danske-burkaen
All inclusive-Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Bruun-Hanssen%20nett%204%20kopi.jpg" style="BORDER:0px solid;" />All inclusive-ForsvaretForsvarssjefen plan-A vil koste 85 milliarder kroner hvert år. – Da er alt inkludert, sier Haakon Bruun-Hanssen. http://forsvaretsforum.no/all-inclusive-forsvaret
Forsvarssjefen vil bruke 25 milliarder kroner innen 2028 <img alt="" src="/forum-media/PubImages/20191008tk_I7305.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefen vil bruke 25 milliarder kroner innen 2028 Forsvarssjefen har gitt regjeringen fire alternativer å velge mellom.http://forsvaretsforum.no/slik-ser-haakon-bruun-hanssens-drømmeforsvar-ut
Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volum<img alt="" src="/forum-media/PubImages/FbbqoABO7yo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsvarssjefen: Forsvaret må bedre sin reaksjonsevne og øke i volumPolitkerne bestemmer hva Norge skal ha, men rådet sier noe om hva Norge kan og bør ha, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. http://forsvaretsforum.no/forsvarssjef-haakon-bruun-hanssen-forsvaret-må-bedre-sin-reaksjonsevne-og-øke-i-volum
Vi må snakke om Forsvaret<img alt="" src="/forum-media/PubImages/HeddaFMR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Vi må snakke om ForsvaretPolitikerne må bli mest mulig enige om veivalgene Forsvaret står overfor, skriver Hedda Langemyr.http://forsvaretsforum.no/kurs-og-diskurs-for-forsvarets-fremtid
– For tynt bemannet<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160915tk_R9073.jpg" style="BORDER:0px solid;" />– For tynt bemannetSelv i det «billigste» fagmilitære rådet må Forsvaret styrkes med 4000 nye ansatte og 3500 ekstra vernepliktige. Forsvaret er for tynt bemannet, sier forsvarssjefen.http://forsvaretsforum.no/ønsker-to-fregatter-som-erstatning-for-helge-ingstad
Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig <img alt="" src="/forum-media/PubImages/_MG29864%20copy.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Forsker mener forsvaret av kysten er for dårlig Det blir for ensidig fokus på nye fregatter i det fagmilitære rådet, mener forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen. http://forsvaretsforum.no/gap-i-forsvaret-av-kysten
Norge bør utvikle egne nektelsesevner<img alt="" src="/forum-media/PubImages/NSM_CDS_from_truck_launcher%20Torsvoll.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Norge bør utvikle egne nektelsesevnerEn av de mest alvorlige truslene Forsvaret står overfor er Russlands evne til tilgangs- og områdenektelse, skriver Eirik Torsvoll.http://forsvaretsforum.no/nektelse-på-norsk
Hva ville Jens ha gjort?<img alt="" src="/forum-media/PubImages/aslak%20bonde.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hva ville Jens ha gjort?Pengesummene i det fagmilitære rådet er slik at det er vanskelig å tro at regjeringen vil gå for noe annet enn det billigste alternativet, skriver kommentator Aslak Bonde.http://forsvaretsforum.no/slik-ser-haakon-bruun-hanssens-drømmeforsvar-ut/summene-i-de-fagmilitære-rådene-er-slik-at-det-er-vanskelig-å-tro-at-regjeringen-vil-gå-for-noe-annet-enn-det-billigste
Ønsker å beholde alle basene<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20190508_2.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Ønsker å beholde alle baseneDersom forsvarssjefen får det som han vil blir ingen av Forsvarets baser lagt ned. Men nedleggelser i gjeldende langtidsplan opprettholdes. http://forsvaretsforum.no/ønsker-å-beholde-alle-basene
Dette er Forsvarssjefens fagmilitære råd<img alt="" src="/forum-media/PubImages/DetteerFMR.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Dette er Forsvarssjefens fagmilitære rådDet er regjeringen som har gitt forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd. Tirsdag legges det fram og dette er sakene mange forventer rådet vil svare på.http://forsvaretsforum.no/dette-er-forsvarssjefens-fagmilitære-råd


Publisert 9. oktober 2019 11:39.. Sist oppdatert 9. oktober 2019 13:22.