Fylkesmannen i Vestfold anmelder Forsvaret

​Fylkesmannen i Vestfold mener Forsvaret brøt forskriften som gjelder Borre naturreservat, da de fløy over natturreservatet med utrydningstruede fugler midt i hekketiden tirsdag forrige. Det var et av Forsvarets helikoptre som fløy lavt over Borrevannet i Vestfold, skriver NRK. Flygingen har trolig ødelagt mange reir og skremt vekk utryddingstruede fugler som hekker. Etter å ha tenkt seg om i over en uke velger Fylkesmannen i Vestfold og Telemark nå å anmelde Forsvaret.
– Området er viktig for fugler som hekker, og vi mener dette er brudd på forskriften. Nå vil vi få en vurdering fra politiet om slik flygning er greit eller ikke, sier Olav Sandlund, assisterende avdelingsdirektør i Miljøavdelingen.