Nyheter:

Frykter våpen skal havne i kriminelle miljøer

– Den største bekymringen er at våpen skal havne i kriminelle miljøer. Våpen som formelt ikke finnes har man ingen kontroll på.

Publisert Sist oppdatert

Det sier major Terje Raknerud som er sjef for etterforskningsavdelingen i Militærpolitiet. I dag kom det fram at tusenvis av ulovlige våpen er beslaglagt i en omfattende politioperasjon. Mange av disse stammer fra Forsvaret, og flere er siktet i saken.

– Vi har bistått politiet med å identifisere militære våpen og ammunisjon og behandle dem på riktig måte. Dette har blitt gjort i samarbeid med Forsvarets ammunisjons- og EOD-skole, sier Raknerud om sakene som har blitt etterforsket i rundt tre år.

– Vet du hvor mange fra Forsvaret som er siktet i saken?

– Det må nesten politiet kommentere. Men jeg kan komme på tre personer som vi har etterforsket, hvorav to ikke lenger jobbet i Forsvaret. En av disse ble etterforsket av politiet for ulovlig besittelse og salg av våpen. Samtidig etterforsket vi samme person for underslag.

– Har det vært snakk om våpensamlere?

– Jeg vet ikke om de har hatt noen formel lisens for å samle, men man kan vel si at disse personene har vært over snittet interessert og vært i besittelse av store mengder våpen. Den største bekymringen er at våpen skal havne i kriminelle miljøer.

– Har du oversikt over omfanget av våpen som ikke er gjort rede for?

– Hver gang vi kommer over slike saker så kontakter vi Forsvarets våpenregister. De sitter på den totale oversikten. Hvor mange våpen av ulike typer som til enhver tid er savnet har ikke jeg oversikt over, sier Raknerud.

Mange lurer kanskje på hvordan det er mulig å underslå våpen fra Forsvaret. Raknerud forteller at alt i Forsvaret baserer seg på en viss grad av tillit. Og hvis noen velger å misbruke tilliten er det ikke alltid lett å fange opp.

– I forbindelse med destruksjon har det tidvis vært store mengder våpen som skal ødelegges. Det kan være snakk om tusenvis av våpen på en gang, for eksempel pistoler. Da har det vært enklere å «spise av lasset». Det er en mulig kilde til svinn, forteller han.

Mange av våpnene det er snakk om, er også gamle. De kan Forsvaret derfor ha mistet kontroll på lenge før det kontrollregimet man har i dag. I etterkant av saken har Forsvaret gjort endringer i rutiner for destruksjon.

– Denne saken viser at mange av våpnene som forsvinner, heldigvis blir oppdaget.


Ved utgangen av april var status for den omfattende våpenbeslagsaken slik:

* 2.361 våpen beslaglagt (av disse er 1.815 uregistrerte/ulovlige våpen)

* 67 siktelser

* Enkelte av de siktede var godkjente våpensamlere

* Enkelte av de siktede har tilknytning til Forsvaret

* Enkelte av de siktede har tilknytning til politiet

* 19 saker er fortsatt under etterforskning i Sørøst politidistrikt

* 16 saker er oversendt andre politidistrikter

* 9 er ilagt bøter som følge av etterforskningen

* 17 har fått avsagt dom som følge av etterforskningen


Powered by Labrador CMS