Nyheter:

Her besøker forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Helge Ingstad på Haakonsvern i mars 2019. Nå ber regjeringen om 14 millioner kroner ekstra for å holde fregatten i opplag.
Her besøker forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Helge Ingstad på Haakonsvern i mars 2019. Nå ber regjeringen om 14 millioner kroner ekstra for å holde fregatten i opplag.

Ber om 14 millioner ekstra til ødelagt fregatt

Regjeringen ber om 14 millioner kroner ekstra for å dekke kostander til å holde fregatten Helge Ingstad i opplag.

Publisert Sist oppdatert

Det kom fram i revidert nasjonalbudsjett denne uken. I proposisjonen som Stortinget skal ta stilling til, bes det om følgende:

«Videre foreslås bevilgningen økt med 14 mill. kroner til å dekke merutgifter til opplag av fregatten KNM Helge Ingstad. Merutgiftene foreslås dekt av merinntekter fra diverse royalties».

Ifølge kommunikasjonsrådgiver i Forsvarsmateriell (FMA), Elisabeth Sandberg, er avhendingen, det vil si destruksjonen av fregatten som forliste i november 2018, en komplisert prosess.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på tips@fofo.no

– Årsaken knyttet til merutgifter er blant annet kai-leie på CCB-basen på Ågotnes. De månedlige kostnadene beløper seg til cirka 1, 3 millioner kroner inkludert kai-leie og diverse tjenester som strøm, vakthold, etc. Dette er foreslått dekt av merinntekter ved diverse royalties, det vil si inntekter forsvarssektoren har for utnyttelse av immaterielle rettigheter, skriver Sandberg i en epost til Forsvarets forum.

Forsvarets forum har etterspurt hva immaterielle rettigheter innebærer, og om FMA kan gi eksempler på dette.

Det har vi ikke fått svar på.

Vi har også etterspurt om FMA har satt en frist for destruksjon av fregatten.

Det har vi heller ikke fått svar på.

Fjernes ved destruksjon

Sandberg viser til at flere av delene i fregatten ennå ikke er fjernet.

– Noen av reservedelene som skal fjernes er så krevende at dette må gjøres som en del av selve destruksjonen av fartøyet, skriver Sandberg.

Hun forteller at det ikke er aktuelt å selge fartøyet.

– Forsvaret vil fortsatt operere de øvrige fregattene av Nansen-klassen, derfor kan ikke detaljert informasjon om fartøyets konstruksjon og utstyr gjøres kjent.

Det er ennå ikke klart når fregatten skal destrueres, men Sandberg skriver at det vil gjøres så snart som mulig etter at kontrakten er signert.

– Tilstanden til fartøyet følges løpende. Forsvarsmateriell har gitt DNV GL oppdrag om å vurdere fartøyets sjødyktighet og begrensningene knyttet til forflytning. Denne vurderingen vil inngå som en del av underlaget for den kommende merkantile prosessen for å velge en leverandør som skal forestå destruksjonen.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS