Frede Wiberg Hermansen

​Frede Wiberg Hermansen (44) er utnevnt til assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet. Hermansen er i dag avdelingsdirektør i Politidirektoratet. Han har tidligere hatt flere lederstillinger i Forsvaret og i Forsvarsdepartementet. Les mer. 

Publisert 1. september 2017 14:07.. Sist oppdatert 8. september 2017 12:28.