Nyheter:

Forventet dårligere inntrykk

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sier det er forventet at befolkningen har fått et dårligere inntrykk av Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 svarte nær halvparten av de spurte i Forsvarets innbyggerundersøkelse, 52 prosent, at de hadde et godt inntrykk av Forsvaret. Det er ned 13 prosentpoeng fra 2014, der 65 prosent fortalte at de hadde et godt inntrykk. Samtidig går prosentandelen opp for de som sier de har et dårlig inntrykk av Forsvaret, fra 7 prosent i 2014 til 16 prosent i fjor, altså mer enn en fordobling av negative svar.

– Hvordan forklarer du som forsvarssjef det?

– Dette var forventet. Årsaken er at vi i slutten av 2013 og inn i 2014 gikk ut offentlig og pekte på at vi hadde en rekke utfordringer i Forsvaret, særlig innen manglende vedlikehold, bemanning, trening og øving. Vi fortalte altså selv at det ikke sto så bra til og påvirker det befolkningens syn på Forsvaret. Det er i hvert fall min analyse av hvorfor det ble slik, sier admiralen til Forsvarets forum

Onsdag overleverte han Forsvarets årsrapport for 2016 til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Du kan lese hele rapporten her. 
Forsvarets årsrapport 2016

Her peker forsvarssjefen på flere punkter der han mener Forsvaret nå gjør det betydelig bedre. Blant annet i forhold til å få flere operative krefter ut av sine soldater og offiserer, eksempelvis å bemanne flere fartøyer.

– Helt kort er min oppsummering av Forsvarets tilstand at trenden har snudd, sier Bruun-Hanssen.

– Hvordan skal Forsvaret jobbe med å øke omdømmet?

– Blant annet ved å vise frem og argumentere for at de midlene som puttes inn gir økte effekter, at vi seiler flere fartøy enn noen gang før og at vi klarer å opprettholde trening og øvingsforholdene.

– Hvor viktig er åpenhet om Forsvaret i denne sammenheng?

– Åpenhetskulturen vi skal stå for er veldig viktig oppi dette. Det er enkelte ting vi driver med til daglig som vi ikke kan fortelle om, men det aller meste kan vi fortelle åpent og ærlig om, sier Bruun-Hanssen.

– Du ønsker økt åpenhet om Forsvaret?

— Ja.

Regner med det vil snu.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er ikke overrasket over at færre ifølge Innbyggerundersøkelsen​ hadde et godt inntrykk av Forsvaret i 2016 enn tidligere. 

– Det var forventet. Vi har valgt å ha en veldig åpen debatt om den reelle tilstanden i Forsvaret og eksponert svakhetene og fortalt om hva som ikke står så bra til. Jeg hadde nesten forventet at tallene skulle gå enda lenger ned. 

Åpenheten gjør at folk ser at her er det noen mangler.
 – Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren regner med at disse tallene vil gå opp igjen ganske snart.
– Nå øker aktiviteten, ved øvelser og ved at flere har besøk av Forsvaret. Det bedrer folks inntrykk og syn på Forsvaret, mener hun.
Statsråden er meget fornøyd med det Forsvaret fikk til i 2016.
– Vi har lagt til mer ressurser i 2016 enn det som lå i langtidsplanen, til vedlikehold blant annet i Sjøforsvaret, slik at de kan seile mer. Og ikke minst har vi begynt en oppbygging av E-tjenesten. Den opprinnelige langtidsplanen var jo etter vår mening betydelig underfinansiert, sier hun.