Fortsatt militær grensekommissær

Grensekommissæren i Kirkenes blir videreført.

Publisert Sist oppdatert
– Det er en klok beslutning at Grensekommisæren fortsatt blir betraktet som en nasjonal ressurs under lokal styring. 
Grensekommisær Roger Jakobsen. (Foto: Christian Nørstebø)
Grensekommisær Roger Jakobsen. (Foto: Christian Nørstebø)


12 søkere. Han er oberst, og Norge holder seg
med militære kommisærer for å ha paritet i forhold til den russiske (og finske) grensekommisæren. Grensekommissæren har som hovedoppgave å føre tilsyn med at grenseavtalen og andre avtaler mellom Norge og Russland bli overholdt av begge parter. I oppgaven ligger også utadrettet informasjonsvirksomhet for å forebygge hendelser som er i strid med grenseavtalen. 
Grensekommissæren med en liten stab har kontorer i Kirkenes, og de nærmeste samarbeidspartnerne er Grensevakten (GSV) og politiet. Stillingen er på åremål, og det har meldt seg 12 søkere når embetet nå skal bekles for tre nye år.