Nyheter:

Fortsatt håp for at 2. bataljon blir videreført som stående bataljon

2. bataljon på Skjold skulle endres fra en stående avdeling til en bataljon som kan mobiliseres på kort varsel. Nå kan dette bli omgjort.

Flertallet på Stortinget har tidligere vært enig i at 2. bataljon i Brigade Nord skal gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på mobiliseringsdisponert personell.

Men mye tyder på at dette ikke blir noe av. Forsvarsministeren forklarte i Stortinget i dag at neste langtidsplan, hvor forsvarssjefen har tatt til orde for mer mannskap og flere stående bataljoner, kommer før 2. bataljon skal gjøres om.

– Vi behandler den delen av langtidsplanen nå. Så får vi i løpet av våren se hva som kommer frem når vi kommer til Stortinget med forslag til neste langtidsplan.

Tungtveiende grunner

Dette er ikke ulikt det Hårek Elvenes, som er Høyres forsvarstalsmann på Stortinget, har sagt tidligere til både Forsvarets forum og VG om 2. bataljon.

På spørsmål om Høyre ikke lenger ønsker at 2. bataljon skal bestå av mobilseringsdisponert personell, svarer Hårek Elvenes følgende til Forsvarets forum:

– Det betyr at forsvarssjefens anbefaling vil veie meget tungt. 

I 2020-budsjettet er avdelingen videreført slik den er nå, som en stående avdeling i brigaden. Så har forsvarssjefen i sitt fagmilitære råd foreslått at Hæren i Indre Troms skal styrkes. Da må det være tungtveiende grunner til å skulle starte nedtrapping av en avdeling i et område der Hæren skal styrkes, sier Elvenes til VG.

Svaret fra Bakke-Jensen kom etter at leder i Utenriks- og forsvarskomiteen, Anniken Huitfeldt (Ap), ville vite hvorfor regjeringen ikke tok hensyn til landmaktsforliket fra 2017 mellom partiene Høyre, Frp, Ap, Venstre og KrF.

Der var man enige om å utrede kostnadene ved en eventuell videreføring av 2. bataljon i en redusert utgave, med to kompanier pluss støtte. Utredningen skulle være på plass før et eventuelt vedtak om endring av bataljonen ble gjort.

Ingen vedtak

– I dag har vi 600 soldater i det som kalles 2. bataljon i Hæren i Indre Troms. Denne bataljonen vil forsvarsministeren gjøre om til en tilkallingsbataljon. Forsvarets varslingstider blir jo da kortere. Vi trenger soldater som faktisk er tilstede og klar til innsats, så Huitfeldt.

Videre viste hun til at forsvarsministeren vil gjøre denne bataljonen om til en styrke bestående av tidligere vernepliktige.

– Enten de studerer i USA eller er på oljeplattform så må de i så fall ringes til dersom noe skjer. Forsvarssjefen advarer også mot å gjennomføre forsvarsministerens plan, sa Huitfeldt fra Stortingets talerstol, før hun fortsatte.

– Forsvarsministeren har ingen vedtak i Stortinget som gir han noen som helst rett til å bygge ned Hæren. En enstemmig kontrollkomité, også med representanter fra Høyre og de andre regjeringspartiene, konstaterte i mai at man ikke kunne dokumentere at regjeringen hadde hjemmel til å omgjøre 2. bataljon til mobiliseringsdisponert. Hvorfor er forsvarsministeren uenig med en enstemmig kontrollkomité?

Ikke enig

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) var ikke enig med Huitfeldts beskrivelser om at han ikke har et gyldig vedtak bak seg

– Spørsmålet om å omgjøre 2. bataljon til en mekanisert- og mobiliseringsbataljon er vedtatt i landmaktsproposisjonen vi leverte i 2017. Vedtaket sier at denne omgjøringen skal starte fra 2021. Derfor har vi en hjemmel, fordi vedtaket i Stortinget sier at vi kan gjøre dette, sa Bakke-Jensen.

Dette er 2. bataljon

2. bataljon er i dag en lett infanteriavdeling og er en av Brigade Nords tre kampavdelinger. Bataljonen er lokalisert på Skjold leir i Målselv kommune, og består av rundt 160 ansatte og 460 vernepliktige.

2. bataljon er i hovedsak utstyrt med lettere kjøretøy med stor mobilitet, slik som snøskutere, sekshjuling og beltevogn.

Avdelingen skal slåss til fots, med skarpskyttere og panserbekjempende våpen, støttet av ild fra bombekastere, artilleri, stormpanservogner og stridsvogner. Avdelingen utdanner også soldater til å betjene det toppmoderne våpensystemet Javelin.

I dag koster driften av 2. bataljon på Skjold om lag 220 millioner kroner i året.