Forsvarsveteraner i felles opprop til regjeringen

Veteranforbundene står samlet om at veteranpolitikken fortsatt må være forankret på regjeringsnivå. I dag sender de bekymringsbrev til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran har alle skrevet under brevet som i dag blir sendt til regjeringen.

Bakgrunnen er regjeringens handlingsplan 2011 – 2014 og oppfølgingsplanen 2014 – 2017 for veteranarbeidet som nå går mot slutten.

Per nå ser vi ingen klare signaler på hvordan regjeringen ønsker å videreføre dette arbeidet

– Planen ble forlenget ut 2019, men per nå ser vi ingen klare signaler på hvordan regjeringen ønsker å videreføre dette arbeidet. Derfor ønsker vi å signalisere hva vi ønsker med å sende dette brevet, sier Øystein K. Wemberg, generalsekretær i SIOPS.

REGJERINGEN MÅ HA ANSVARET

Dagens plan ble signert av hele sju statsråder i 2014, noe som var et sterkt signal om at dette var noe regjeringen ønsket å satse på. Politikerne på tvers av alle partier får også ros for arbeidet som er gjort for veteranene, spesielt de siste ti årene.

Nå frykter man at regjeringen vil skyve ansvaret for veteranarbeidet ned til fylkeskommunene og kommunene.

Det er regjering og storting som beslutter at norske kvinner og menn skal sendes ut i skarpe konfliktområder for å trygge vår og andres sikkerhet

– Det er regjering og storting som beslutter at norske kvinner og menn skal sendes ut i skarpe konfliktområder for å trygge vår og andres sikkerhet. Derfor mener vi at regjeringen må ha det overordnede ansvar for oppfølging av våre veteraner som får utfordringer, enten fysisk eller psykisk, etter deltakelse i internasjonale operasjoner. Og vi i veteranforbundene vil gjerne bidra i denne prosessen, sier Wemberg.

KOMMER MED INNSPILL

Han frykter ikke at regjeringen ikke kommer med noe ny plan fra 2020, men veteranforbundene er mer usikker på hva planen vil inneholde. I brevet, som blir sendt til regjeringen i dag, kommer veteranforbundene med innspill til hva regjeringen bør gjøre de neste årene i veteranarbeidet.

Jeg er veldig glad for at veteranforbudene kan stå samlet i denne saken

– Jeg er veldig glad for at veteranforbudene kan stå samlet i denne saken. Det sender et sterkt signal, mener Wemberg.

Han får støtte fra Kenneth Lysell fra Veteran møter Veteran, som også har skrevet under på brevet.

– Det er et godt samarbeid mellom organisasjonene og det er bra at alle veteranforbundene stiller seg bak dette arbeidet, sier Lysell.

Tverrpolitisk enighet

Han synes det er viktig at veteranpolitikken eies av regjeringen og at det er tverrpolitisk enighet om arbeidet som skal gjøres.

Derfor er det viktig at vi får en ny veteranmelding slik at det kan skje mer positive ting i årene som kommer

– Det har skjedd utrolig mye bra de siste ti årene, men det er mye som gjenstår. Derfor er det viktig at vi får en ny veteranmelding slik at det kan skje mer positive ting i årene som kommer. Så mener jeg det gir en trygghet for veteranene at planen er politisk forankret på regjeringsnivå. Det må det ikke være noe tvil om. Derfor sender vi nå dette brevet, fastslår Lysell.