Nyheter:

Forsvarstopp: – Trenger en brigade til

Hæren er for liten til å forsvare Norge i en konflikt inntil Nato-forsterkninger er på plass, mener Rune Jakobsen sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH).

– Skal vi ha evne til både å bidra i NATO og å ha et troverdig forsvar hjemme samtidig, trenger vi nok en brigade til. Så må vi fornye Hærens materiell og øke kampkraften og utholdenheten. Nå er Hæren for liten for den laveste oppgaven: Å forsvare norsk territorium inntil allierte forsterkninger kommer, sierJakobsen til VG. 

8. oktober skal forsvarssjefen Haakon Bruun-Hanssen gi sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Frank Bakke-Hansen (H). 

Jakobsen mener at Forsvaret ikke kan klare seg med en videreføring av dagens nivå. 

– Hoveddilemmaet for hele Forsvaret, hvis vi skal gå videre med de samme ressursene som vi har nå, er at vi ikke er i stand til å holde ut til alliert hjelp kommer. Så det er det første vi må fikse, legger han til.

Må ha volum

I et tidligere portrettintervju med Forsvarets forum var sjef FOH, tydelig på at Forsvaret og landmakten hadde for trange økonomiske rammer. 

– Noen militære sannheter er absolutte. Man må ha et visst volum for å oppnå handlefrihet. All krigshistorie viser at en balansert struktur er nødvendig. I framtidsvisjonen hans for Forsvaret står verneplikten som en stødig bærebjelke.