Forsvarssjefen vil be om betydelig personelløkning

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ventes å foreslå en betydelig styrking av Hæren i Nord-Norge. Ifølge VGs opplysninger ønsker han fire stridsklare bataljoner i Brigade Nord, i sitt fagmilitære råd til regjeringen. I rådet skal det også komme forslag om minst to nye fregatter etter at «Helge Ingstad» gikk tapt i fjor. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mottar det fagmilitære rådet på tirsdag. VG er kjent med at forsvarssjefen vil be om en betydelig økning av både ansatte offiserer og vernepliktige i planen. Formålet skal være å øke Forsvarets utholdenhet. Ifølge VGs opplysninger ønsker forsvarssjefen å prioritere Hæren og Sjøforsvaret spesielt i denne planen. Luftforsvaret var høyest prioritert i forrige langtidsplan i 2016, og har både nye kampfly og nye overvåkningsfly i bestilling. Rådet er regjeringens grunnlagsdokument for det videre arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, som er ventet til våren.