Forsvarssjefen sikter mot to prosent

En framtid der Norge oppfyller NATOs toprosentmål. Det blir siktepunktet når forsvarssjefen presenterer sitt fagmilitære råd i høst. I det fagmilitære rådet vil forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skissere en «robust» løsning der det legges opp til at forsvarsbudsjettene økes til rundt eller litt over to prosent av BNP.

Dermed øker presset på regjeringen, som så langt kun har forpliktet seg til å «bevege seg ytterligere i retning» av 2 prosent. I dag bruker Norge rundt 1,7 prosent av BNP på forsvar. Det fagmilitære rådet presenteres 8. oktober og vil bli en viktig del av grunnlaget når regjeringen skal ferdigstille sin nye langtidsplan for Forsvaret. Langtidsplanen legges fram for Stortinget til våren.

(NTB)