Nyheter:

Forsvarssjefen: – Vil modernisere tillitsvalgt-ordning

Forsvarssjefen mener at en ny modell for tillitsvalgte kan gi større muligheter for påvirkning. Forbundsleder er kritisk til signalene fra forsvarssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Forsvaret er i prosess med tjenestemannsorganisasjonene for å finne gode løsninger for frikjøpsordningen når dagens avtale utløper.

Det skriver talsperson for Forsvaret, orlogskaptein Per-Thomas Bøe, i en epost til Forsvarets forum. Ordningen med sentral finansiering av frikjøpte tillitsvalgte forsvinner i løpet av 2020. Arbeidstakerorganisasjonene frykter konsekvensene. Les mer her.

– Forsvaret ønsker at dialogen foregår mellom partene og ikke gjennom media og vil derfor ikke kommentere detaljer før prosessen er avsluttet. 

Hvorfor ønsker forsvarssjefen å fjerne dagens ordning med frikjøpte tillitsvalgte?  

– Forsvarssjefen ønsker å modernisere medvirkningen i bedriftsdemokratiet ved å delegere myndigheten til å imøtekomme behovet for frikjøp, til det nivået som skal løse oppdragene og utøve arbeidsgiveransvaret. Dagens frikjøpsordning ble etablert i en tid der de fleste av fullmaktene lå mellom de sentrale partene. 

Ifølge Bøe er hensikten med å fjerne ordningen med frikjøp av sentrale tillitsvalgte, at de i stedet skal fungere på et lavere nivå – nærmere der konsekvensene av beslutninger merkes.  

– Medbestemmelse i henhold til Hovedavtalen skal utøves av valgte representanter for medlemmene, der medbestemmelsen gir størst nærhet til påvirkningen og der beslutninger fattes. Det er også på dette nivået den tillitsvalgte i størst mulig grad kan representere tilhørende medlemmer og deres interesser, skriver talsperson for Forsvaret, Per-Thomas Bøe.

Skuffet over forsvarssjefen

– Selv om ordningen har eksistert i flere tiår, har vi allerede modernisert i tråd med endringene i Forsvaret.
Det skriver forbundsleder i Norges offisers- spesialistforbund (NOF), Torbjørn Bongo til Forsvarets forum. 

Av de 10.5 årsverk NOF har, benyttes allerede ti av de tillitsvalgte mot arbeidsgiver på lavere nivå i Forsvaret, sier Bongo og viser til at det har ført til større myndighet til sjefene ved driftsenhetene (DIF) i Forsvaret. 

– Dette i tråd med ønsker fra Forsvarsstaben. Enten er forsvarssjefen dårlig oppdatert, eller så sparker han inn en åpen dør? Vi opplever heller ikke en uttalt misnøye med ordningen fra DIF-sjefene, skriver Bongo og viser til tidligere sjef Hæren Odin Johannessens intervju til TV 2 der han støttet «frittalende» tillitsvalgte.

Forbundslederen forteller at NOF fremste krav er å bevare dagens ordning.

– Samtidig avviser vi ikke å delegere, men da krever vi at det følger med en minimumsnorm for å sikre at en viss grad av likebehandling mellom hver DIF.

Bongo understreker at det er viktig å få forsikringer om at antall tillitsvalgte ikke blir vesentlig redusert. Det har Forsvarsstaben avvist.

– Vi er skuffet over at forsvarssjefen denne gang later til blindt å følge pålegget fra Forsvarsdepartementet om å redusere ordningene – selv om han overfor oss har uttrykt verdien av de tillitsvalgte. 

Modellen har fungert

– Etter min mening er dagens modell hensiktsmessig, og den har virket godt de siste fire årene. 

Det skriver leder i Befalets fellesorganisasjon, Jens Jahren, til Forsvarets forum. Han stiller seg likevel bak den uttalte målsettingen til forsvarssjefen.

– Vi er enige at medbestemmelse skal og bør skje på det nivået der myndigheten ligger. Derfor er vi overrasket over budskapet da hele ordningen ble lagt om til å møte dette behovet for fire år siden, etter initiativ  fra Forsvaret sin side, skriver Jahren.

Han mener at det for BFO er viktig at en ny ordning legger til rette for at partene får en reel medbestemmelse.