Forsvarssjefen: – Synlig, tilgjengelig og moderne

Moderniseringen som er godt i gang fortsetter inn i neste periode, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Det sikkerhetspolitiske landskapet er i bevegelse og utviklingen er bekymringsfull. Stormaktrivalisering og regionale motsetninger preger bildet. Vi ser at den sterkeste tar seg til rette i økende grad, og bruk av militære virkemidler har blitt mer vanlig. Skal Norge sikre sine interesser og bidra til stabilitet i våre nærområder må vi ha et forsvar som er synlig, tilgjengelig og troverdig. Det må ikke skapes et tomrom fordi det fort vil fylles av andre. Det er vi ikke tjent med.

Styrker grunnmuren

Regjeringen har økt bevilgningene til Forsvaret med 9,4 milliarder i nominelle kroner de siste fire årene. Forsvaret vil i tillegg ha effektivisert driften for mer enn 1 milliard kroner i samme periode. Betydelige ressurser er dermed gjort tilgjengelig for omstilling og modernisering. Pengene er benyttet til å styrke grunnmuren i Forsvaret og investere i nye kapabiliteter.

Å styrke en grunnmur er ikke like synlig utad som nytt materiell eller stor aktivitet, men det var et grep som var helt riktig og nødvendig. En rekke tiltak er iverksatt gjennom gjeldende langtidsplan, og har gitt betydelig effekt. 

Å styrke en grunnmur er ikke like synlig utad som nytt materiell eller stor aktivitet, men det var et grep som var helt riktig og nødvendig. 

Vi får mer ut av våre kapasiteter enn de fleste. Det skyldes dyktig og motivert personell. I tillegg har samarbeid med allierte, strategiske partnere og totalforsvaret vært avgjørende for å få mest mulig ut av ressursene og heve kvaliteten på Forsvaret som system.

Ny teknologi

Moderniseringen som er godt i gang fortsetter inn i neste periode. Det dreier seg selvfølgelig om materiell, som artilleri, luftvern, maritime patruljefly, kjøretøy til innsats styrkene i HV, kystvakt, ubåt og oppgradering av stormpanservogner for å nevne noe. Men like viktig er moderniseringen av kompetansen vår til å forstå betydningen av ny teknologi og nye krigføringsarenaer, for så å utnytte dette til vår fordel.

For lite volum

Imidlertid ser vi nå at den senere tids utvikling gjør at ambisjoner og krav overstiger det Forsvaret makter å levere. Volumet på personell og materiell er lavt. Denne utfordringen er adressert i mitt fagmilitære råd.

Forsvarsevne. Nå arbeider regjeringen med ny langtidsplan for Forsvaret før denne skal til Stortinget for behandling. Vi i Forsvaret må vise i handling at vi evner å få størst mulig forsvarsevne for de pengene vi har fått tildelt.