Forsvarssjefen: – Forsvaret må tilpasses en ny verden, raskt

​– Det haster med å styrke Forsvaret. Det sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen til forsvaret.no. Han jobber i disse dager med å ferdigstille sitt fagmilitære råd til regjeringen. Forsvarssjefen pekte allerede tidlig i 2019 på sikkerhetssituasjonen rundt Norge, som han ser på som alvorlig og stadig forverret. Han mener Forsvaret derfor helt avhengige av å tilpasse seg den nye situasjonen rundt oss, og det raskt. – Norge og Forsvaret må tilpasse oss så raskt som mulig, slik at ikke vi taper vår posisjon og påvirkningsmulighet på den internasjonale arenaen. – Når maktforhold forandrer seg, forandrer også trusselbildet seg. Det har vi sett før og vi ser igjen konturene av dette. Da må vi kunne verne om Norges interesser og verdier.