Debatt:

En utsatt og lavere satsing på luftvern enn det jeg anbefalte, gir økt sårbarhet for F-35, skriver forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen. Her ser vi et NASAMS III fra Luftvernbataljonen.
En utsatt og lavere satsing på luftvern enn det jeg anbefalte, gir økt sårbarhet for F-35, skriver forsvarssjef og admiral Haakon Bruun-Hanssen. Her ser vi et NASAMS III fra Luftvernbataljonen.

– Det satses fortsatt på Forsvaret

En utsatt og lavere satsing på luftvern enn det jeg anbefalte, gir økt sårbarhet for F-35 kampfly og deres baser, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Publisert

La meg først understreke at denne planen er en fortsatt satsing på Forsvaret. Planen ligger på et lavere ambisjonsnivå enn det som var min anbefaling, men innfrir i hovedsak Natos gjeldende forventninger til Norge.

Reaksjonsevne og beredskap styrkes, vi øker år tilstedeværelse og beredskap i nord, og evnen til mottak av allierte forsterkninger økes. Dette er prioriteringer som videreføres fra gjeldende langtidsplan.

Har du lyst til å delta i debatten om Forsvaret? Send oss en epost på [email protected]

Hvis jeg kan peke på to utfordringer som jeg ønsker hadde kommet på plass tidligere, så er det bemanning og luftvern. Den bemanningsøkningen regjeringen skisserer kan gjøre at den operative evnen svekkes i det korte perspektivet. En utsatt og lavere satsing på luftvern enn det jeg anbefalte, gir økt sårbarhet for F-35 kampfly og deres baser.

Den bemanningsøkningen regjeringen skisserer kan gjøre at den operative evnen svekkes i det korte perspektivet

Satsingsområder i langtidsplanen som jeg ser som spesielt viktige er i Hæren, spesialstyrkene, cyberdomenet og etterretningstjenesten.

Fire bataljoner

Brigade Nord styrkes til fire mekaniserte manøverbataljoner. Nye stridsvogner og fremskyndelse i anskaffelsen av langtrekkende presisjonsvåpen vil øke ildkraften. Spesialstyrkene styrkes med én kampskvadron, og arbeidet med å finne en erstatning for Bell 412-helikoptrene starter i 2024.

Fire nye ubåter skal tilføres Forsvaret. Inntil de er på plass, vil Ula-klassen få de oppgraderinger som trengs...

Jeg er godt fornøyd med at Skjold-klassen kystkorvetter levetidsforlenges frem mot 2030 slik at vi kan opprettholde tilstedeværelse i våre havområder. Samtidig er det viktig at beslutning om nye overflatefartøyer til erstatning for fregatter og korvetter tas tidlig i den neste perioden.

Fire nye ubåter skal tilføres Forsvaret. Inntil de er på plass, vil Ula-klassen få de oppgraderinger som trengs, slik at Norge til enhver tid har en operativ ubåtkapasitet tilgjengelig. Det samme gjelder minefartøyene våre. Dette er meget bra, og vi unngår svekkelse av den operative evnen.

Evnen til å operere i cyberdomenet styrkes, og luftvarslingsradarene våre erstattes.

Grunnleggende soldatutdanning flyttes ut av de operative avdelingene til egne rekruttskoler. Dermed styrkes beredskapen og kampkraften i de operative avdelingene.

Behandles av Stortinget

Nå ser jeg frem til Stortingets behandling av langtidsplanen. Det er politikernes prerogativ å velge ambisjonsnivå for Forsvaret. Det viktigste er at balansen mellom ambisjon, struktur og økonomi opprettholdes.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.