Forsvarsministerne i Nato møtes i Brussel

Fortsatt styrking av Alliansens evne til avskrekking og forsvar vil være blant temaene når forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møter sine Nato-kolleger i Brussel 26. og 27. juni. Nedrustningsavtalen (INF), som etter all sannsynlighet vil opphøre når fristen går ut 2. august, vil også være et viktig tema denne gang. I tillegg vil diskusjonen rundt byrdefordeling som vanlig stå sentralt. Forsvarsministrene vil få presentert oppdaterte tall for utviklingen. Det melder regjeringen på egne nettsider.