Forsvarsministeren: Ikke vurdert at Afghanistan-deployeringen endres

Norge skal drifte et militærsykeus i Kabul fra april. Foreløpig er det vurdert at det ikke skal gjøres noen endringer som følge av koronapandemien.

– Operasjonen i Afghanistan er også avhengig av sanitetskapasitet. Der er det et sykehus som er lokalisert på flyplassen. Det sykehuset har Nato bedt oss om å lede fra 1. april neste år. Det har vi sagt ja til, så vi stiller med ledelsespersonell og et kirurgisk team, sa Bakke-Jensen til Forsvarets forum i desember.

Oppdraget går over 18 måneder og rundt 35 personer skal arbeide ved det militære sykehuset på flyplassen i Kabul. De fleste skal lede, organisere og drifte sykehuset, mens det også vil være et kirurgisk team fra Norge på plass.

– Uten denne kapasiteten vil ikke NATOs styrke i Kabul-området kunne løse sine oppdrag, sa statsråden.

Bakke-Jensens oppfordring til veteraner som vil bidra: Kontakt kommunen

Trass den nasjonale krisen Norge er i som følge av den verdensomspennende korona-pandemien, sier Bakke-Jensen at oppdraget til militærsykehuset i Afghanistan ikke blir endret.

– Det er jo en situasjon der vi rullerer planer nesten daglig fordi ting endrer seg, så.. Men foreløpig har vi ikke gjort vurderingen sånn at vi trenger å endre på det bidraget, sa han over telefon til Forsvarets forum fredag.

Avbrøt øvelse for å ikke legge beslag på helsepersonell

Forsvaret avlyste i forrige uke den store vinterøvelsen Cold Response i Nord-Norge, som opprinnelig var planlagt med mellom 15.000 og 16.000 deltakere. En årsak som veier tung var at Forsvaret bruker mye sivilt helsepersonell når det øver. 

– Når sivile helsemyndigheter varslet at belastningen på det sivile helsevesen var så stor og at hvis vi skulle gjennomføre øvelsen, ville det ta opp for mye av de sivile ressursene, så var det en grei avgjørelse å si at «okey, da tar vi ned øvelsen gradvis», forklarer forsvarsministeren.

FIkk du med deg denne? Utsetter sesjon på grunn av korona

Fredag satt Bakke-Jensen i møte med sine kolleger i de andre nordiske landene i det som kalles NORDEFCO Crisis Consultation Mechanism for å utveksle erfaringer knyttet til koronasituasjonen. Svenskene var spesielt interessert med de norske vurderingene knyttet til Cold Response, forteller han.

– Vi informerte om hva vi hadde gjort med Cold Response. Sverige skal ha en stor øvelse om ikke lenge, så det var en nyttig erfaring for dem, de må jo gjøre disse vurderingene nå.

Satt i hjemmekarantene: – Riktig

Bakke-Jensen måtte selv ta forholdsregler for å unngå smittespredning, og ble satt i hjemmekarantene i ett døgns tid da han hadde vært i kontakt med en som var syk. Vedkommende hadde vært i Italia, og ble derfor testet for koronasmitte. Dessuten ble vedkommende spurt hvem den hadde vært i kontakt med i det siste, da fikk forsvarsministeren beskjed om at han kunne være eksponert for smitte.

Ministeren mener det var en riktig håndtering, som viser at smittesporing fungerer.

– Så tok jeg ett døgns hjemmekontor mens jeg ventet på resultatet av hans prøve, og så viste det seg at den prøven var negativ. Han var ikke smittet av koronaviruset, sier Bakke-Jensen, og legger til:

– Hjemmekontor føltes meningsfylt og å følge de retningslinjene helsemyndighetene ber oss om å ta, føltes riktig, sier han.