Nyheter

SAMARBEID: Soldater fra Heimevernets avdeling HV-01 Polar Bear VI støtter Politiet med grensekontroll på Ørje grensestasjon.
SAMARBEID: Soldater fra Heimevernets avdeling HV-01 Polar Bear VI støtter Politiet med grensekontroll på Ørje grensestasjon.

Ventet grensekontroll-kostnad for Forsvaret i 2021: 274 millioner

Av de 274 millionene blir 134 fakturert politiet, opplyser forsvarsministeren.

Publisert

Forsvaret estimerer en totalkostnad på omtrent 274 millioner kroner i 2021. Det skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i et svar til stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (SP). Spørsmålet fra Navarsete lyder som følger:

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Kan statsråden gjøre rede for hvor stor kostnaden for økt grensekontroll har vært for Forsvaret?

67 millioner i 2020

Ifølge Bakke-Jensen er det på nåværende tidspunkt regnskapsført 140 millioner kroner til bistand på grensen i 2021.

– Prognostiserte merkostnader er 134 millioner kroner ut året om oppdragsløsningen fortsetter. Det legges til grunn at merkostnadene faktureres politiet i tråd med bistandsinstruksen.

Les også: HV-soldat Sara Bongo bistår Politiet på grensen mellom Norge og Finland.

I det samme svaret kommer det frem at kostnadene for grensekontroll i 2020 var på 67 millioner kroner.

– 35 millioner kroner ble finansiert som en ekstrabevilgning i revidert nasjonalbudsjett for 2020. 11 millioner kroner ble fakturert politiet og 21 millioner kroner ble finansiert av den ordinære bevilgningen til Heimevernet, skriver Bakke-Jensen.

Har bidratt siden mars 2020

Politiet kan be om bistand fra politiet i tilfeller hvor politiets egne ressurser «ikke antas å være tilstrekkelige eller tilgjengelige», med hjemmel i en egen bistandsinstruks.

I instruksen heter det også at «Forsvaret skal ved anmodning fra politiet yte bistand så langt det er mulig, uten å gå utover akutte militære oppgaver som er viktigere enn det oppdrag anmodningen gjelder».

Fra 16. mars 2020 har Forsvaret bistått politiet med utvidet grensekontroll i forbindelse med tiltak mot spredningen av koronaviruset. Det var HV-02 som først bistod politiet med mottakskontroll på Oslo lufthavn Gardermoen.

Dagen etter ble Heimevernsdistriktene 05, 12, 14, 16 og 17, altså Opplandske, Trøndelag, Sør- og Nord Hålogaland og Finnmark, kalt inn for å støtte politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland.

Fortsatt er det soldater fra Heimevernet som bistår, blant annet innsatsstyrke Grebe fra HV-05, som bistår langs svenskegrensen i Innlandet. Innsatssyrkesoldatene har fått begrenset politimyndighet for å kunne gjennomføre oppdraget. Det skriver Forsvaret på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS