Forsvarsministeren: – Veteraner må anerkjennes

Forsvarsministeren varsler ny veteranmelding innen 2020.

Publisert Sist oppdatert

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (Høyre) har nettopp hatt organisasjonene som jobber tettest med veteraner på besøk; de som vet hvor skoen trykker, det som mangler og hva veteraner etterlyser. Det var et godt møte, ifølge forsvarsministeren.

– Jeg tror vi har truffet med de punktene vi har valgt å se nærmere på, sier Bakke-Jensen til Forsvarets forum.

Hva synes de veteranene du har møtt, er viktig å ta tak i? 

– Anerkjennelse og respekt for den tjenesten veteraner har vært ute i, tror jeg er det viktigste. Unifil-jubileet i fjor viste hva det betyr. Av de flere tusen som var med, var det mange som fortalte at de ikke hadde tenkt så mye på tjenesten. Da de marsjerte gjennom byen og folk sto og klappet, følte veteranene at de hadde vært med på noe betydningsfullt.

Les pressemeldingen fra regjeringen her. 

Veteranombud

Forrige veteranmelding kom ved Stortingsmelding 34 (2008-09) - «Fra vernepliktig til veteran».

Forsvarsministeren sier at den hadde mye godt ved seg, men at det likevel er viktig å sikre oppfølgingen av veteraner og iverksette en ny plan. Kommunene må samarbeide og fylkesmannen skal følge opp den lokale ivaretagelsen, ifølge forsvarsminister og Libanon-veteran Bakke-Jensen.

– ...det er viktig å lage tydelige linjer nedover. Veldig mye av veteranarbeidet må skje lokalt. 

– Etter ti år med veteranarbeid har vi blant annet oppnådd ett års oppfølging av veteraner etter tjeneste i Forsvaret, det er opprettet en åpen dør ved Forsvarets veterantjeneste som har kompetanse til veteransaken. Vi har et annet system for forberedelse og trening til internasjonal tjeneste før utreise, enn tidligere.

– Jeg har også fremmet et forslag om at instruksen for ombudsmannsnemda for Forsvaret endres slik at Forsvarets veteraner omfattes av den.

Hva innebærer det?

– Det betyr at veteraner kan henvende seg til ombudsmannen med sine saker, og ombudsmannen får også tilgang til å jobbe med veteranpolitikken. Det har blitt godt mottatt på Stortinget, sier Bakke-Jensen som viser til at det må stemmes over på Stortinget.

Kommer Forsvarsdepartementet til å passe på slik at veteranene blir fulgt opp av kommunene?

– Det er ikke Forsvarsdepartementet som prater oftest med kommunene – det er det kommunalministeren som gjør. Hun er en glitrende talsperson for veteransaken. Det er i de beste hender.

– Vi skal ikke fraskrive oss det statlige ansvaret, men det er viktig å lage tydelige linjer nedover. Veldig mye av veteranarbeidet må skje lokalt.

Erstatning etter tjeneste

Forsvarsministeren sier at stortingsmeldingen om veteraner, som trolig kommer i 2020, kan omfatte flere enn Forsvarets veteraner

– Vi har også mange politifolk og helsepersonell som har vært ute i tjeneste. Jeg har lyst til å se på hvordan vi kan inkludere dem. Forsvaret sitter etterhvert med ganske god kunnskap om hvordan det er å være i internasjonal tjeneste.

Han viser til at det også vil bli sett på økonomiske ordninger for erstatning for de veteranene som har blitt skadd etter tjeneste. 

– For de aller fleste er det å ha vært ute veldig positivt. 

Foreldelsespraksisen der krav har blitt avvist fordi tjenesten ligger flere år tilbake i tid, har blant annet blitt kritisert av Rødts Bjørnar Moxnes. Praksisen skal gjennomgås, sier Bakke-Jensen

– Vi har en gruppe som evaluerer erstatnings- og kompensasjonsordningen. Gruppen skal også vurdere ankemuligheter for veteraner og foreldelsespraksis.

Etterlyser forskning

Selv om det er gjort undersøkelser om hvordan veteraner har det etter tjenesten, etterlyser forsvarsministeren mer kunnskap og forskning. Det kan gi svar for hvilke tiltak det kan være riktige å treffe, mener Bakke-Jensen

Hva vet vi egentlig om veteraner som er ute av Forsvaret?

– Vi har Libanon-undersøkelsen og Afghanistan-undersøkelsen, sier Bakke-Jensen om forskningen på veteraners helse der begge undersøkelser ble kraftig kritisert for metodiske svakheter.

– Noe av det vi har lært er at ting utvikler seg over tid. For de aller fleste er det å ha vært ute veldig positivt – det gjør dem «rikere» og mer erfarne.

– Så har vi dem som møter veggen. Da er det viktig å vite om det skyldes utenlandstjeneste, og hvordan det er mulig å se tegn tidlig og hjelpe.