Forsvarsministeren: – IT-sikkerheten har ikke vært god nok

​Regjeringen setter av 497 millioner kroner til styrket IT-sikkerhet gjennom en ekstrabevilgning til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Pengene kommer i forbindelse med en ny strategi for IT-sikkerhet som blir lagt fram i slutten av januar, melder NRK. Bevilgningen skal brukes på nye sensorer som skal plasseres i Forsvarets datanettverk, modernisering av sensorsystemene og planer om å kunne oppdage også ukjente trusler ved å koble sammen informasjon fra ulike kilder og automatisk analyse.