Nyheter:

Forsvarsmedaljen tildelt Lucie Paus Falck

Styremedlem i Norske koreaveteraners forening og leder av Norsk-Koreansk Vennskapsforening ble på foreningenes årlige høstmøte tildelt Forsvarsmedaljen.

Lucie Paus Falck fikk utmerkelsen for sin utrettelige innsats for de norske koreaveteranene.

– Uten Lucie hadde det i dag ikke vært noen veteranforening for de som tjenestegjorde ved det norske feltsykehuset under Korea-krigen. Hun er koreaveteranenes mor, fastslo generalmajor (p) Johan Brun, før oberstløytnant Harald-David Meum fra Forsvarets veterantjeneste ga henne medaljen. 

Gratulerte

De ni fremmøte koreaveteranene, med 100 år gamle Gerd Semb i spissen var svært glade for den heder og ære som ble vist Lucie Paus Falck.

Først i gratulantenes rekker stod Sør-Koreas ambassadør til Norge, Young-sook Nam. Også Sør-Koreas forsvarsattache, Kim Kiho hadde tatt turen fra Stockholm for å være med på møtet.

Avgjørende betydning

På høstmøtet ga oberstløytnant Harald-David Meum en presentasjon som viste betydningen av de erfaringene saniteten høstet, under det som av mange omtales som Den glemte krigen. 

Den praksis og de kunnskaper nordmennene kunne ta med seg hjem fra Korea har fått avgjørende betydning for norsk sanitet, konkluderte Meum.

Høstmøtet ble avsluttet med valg og hele det sittende styre ble gjenvalgt med Nils Egelien som president. Tradisjonen tro ble møtet avholdt på Artilleriloftet på Akershus festning.