Nyheter:

KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip
KNM Helge Ingstad ved skadestedet i Øygarden etter at fartøyet kolliderte med et tankskip

Forsvarsmateriell har landet destruksjons­kontrakt for KNM Helge Ingstad

Norscrap West AS skal destruere den forliste fregatten for 60 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det forventes å tilkomme salgsinntekter av metallet på flere millioner kroner som vil bidra til å redusere samlet kostnad for forsvarssektoren.

– Vi er tilfredse med kontraktsinngåelsen for destruksjonen av fregatten «Helge Ingstad». Vi har stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen å ivareta både miljømessige aspekter og sikkerhetsmessige hensyn. Etter en samlet vurdering var det Norscrap West AS av tilbyderne som hadde det mest fordelaktige tilbudet, sier teknisk direktør Jonny M. Otterlei i en pressemelding fra Forsvarsmateriell.

Bare norske leverandører konkurrerte

Nansen-klasse-fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankskipet Sola TS i Hjeltefjorden utenfor Bergen 8. november 2018. Kollisjonen førte til at krigsskipet forliste.

Fregattens videre skjebne var i en periode uavklart, før det ble besluttet at den ikke kunne reddes. 11. januar signerte Forsvarsmateriell kontrakten for destruksjon.

Fartøyet skal destrueres i Norge. Dette valget er gjort ut fra skadeomfanget og behovet for å skjerme detaljer om fregatten.

Av sikkerhets- og skjermingsmessige grunner var det kun norske leverandører som kunne være med i konkurransen. Det er stilt strenge krav til gjennomføringen av destruksjonen for å ivareta blant annet miljøkrav og sikkerhetshensyn, melder FMA.

Destrueres ved Hanøytangen

Planen er at fregatten skal flyttes fra Ågotnes og over til Norscrap West i løpet av februar. Arbeidet skal gjennomføres i Norge ved selskapets anlegg på Hanøytangen

Det må imidlertid tas forbehold om vær eller andre situasjoner utenfor leverandørens kontroll som vil kunne skyve på tidsplanen, opplyses det.

FMA kommer til å ha personell tilstede når fregatten skal destrueres.

Det er fremdeles en del militært utstyr om bord i fregatten. Dette utstyret kan ikke fjernes før demonteringen er i gang. Noe av dette utstyret er underlagt regler for destruksjon og trenger godkjenning av tredjepart, skriver Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

Det er lagt opp til at destruksjonen skal være ferdig innen utgangen av 2021.

Powered by Labrador CMS