Nyheter:

William J. Bertheussen er direktør i Statens havarikommisjon for transport, som fra onsdag slås sammen med Statens havarikommisjon for Forsvaret og blir til Statens havarikommisjon.
William J. Bertheussen er direktør i Statens havarikommisjon for transport, som fra onsdag slås sammen med Statens havarikommisjon for Forsvaret og blir til Statens havarikommisjon.

Havarikommisjoner for Forsvaret og transport slås sammen

De to havarikommisjonene slås sammen 1. juli og bytter navn til Statens havarikommisjon.

Publisert

De to undersøkelsesmyndighetene har fra før hatt samme formål; å undersøke og forebygge ulykker.

Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) har med sine fire årsverk sett visse kapasitetsutfordringer når større undersøkelser må gjennomføres samtidig, går det frem av et høringsnotat fra Forsvarsdepartementet.

– I kjølvannet av kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS har det vist seg utfordringer knyttet til dagens organisering av SHF, særlig vedrørende dimensjoneringen av SHF ved undersøkelse av større ulykker.

Kollisjonen mellom fregatten og tankskipet natten til 8. november 2018, ble undersøkt av Statens havarikommisjon for transport fordi det var en sivil aktør involvert. Ett år etter ulykken la den frem delrapport 1, som omhandlet det som skjedde fram til sammenstøtet. Nå arbeider Statens havarikommisjon for transport med delrapport 2. Den tar for seg det som skjedde etter at de to fartøyene kolliderte og fregattens havari.

Statens havarikommisjon for transport, som fra onsdag vil hete Statens havarikommisjon, holder til på Lillestrøm. De får årsverk fra Statens havarikommisjon for Forsvaret i forbindelse med sammenslåingen. De to undersøkelsesorganene er faglig uavhengige, men ligger under Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Forsvarsdepartementet.

– Det er forventet at overføringen vil skape en mer robust, kompetent og helhetlig undersøkelsesmyndighet, står det i Forsvarsdepartementets høringsnotat.