Nyheter:

Forsvarssjefen vil beholde museene

Forsvaret museer (FM) skal samle sine gjenstander i ett magasin, og det skal bygges et nytt og moderne museum på Akershus festning, ønsker forsvarssjefen.

Publisert Sist oppdatert

Det er blant annet anbefalingene i en utredning av Forsvarets museer og en sluttrapport fra forsvarssjefen som nå ligger til behandling i Forsvarsdepartementet. I sluttrapporten fra forsvarssjefen heter det blant annet at:

«En snarlig samling av FMs magasiner vil være meget fordelaktig og vil kunne gjennomføres uavhengig av eventuelt andre løsninger for FM. Rapportens anbefaling om fremtidig museum på Akershus festning støttes og bør gjøres gjennom investeringsmidler på sikt».

 Forsvarssjefen ønsker imidlertid ikke at eierskapet av Forsvarets museer skal overlates til Forsvarsdepartementet.

 «Forsvarssjefen anser at FM ikke vil bli mer uavhengig ved en sterkere tilknytting til FD. Det er mer hensiktsmessig at FM forblir i Forsvaret slik som nå, eventuelt kan det vurderes en fremtidig tilknytning utenfor forsvarssektoren».  

Forfall. Forsvaret forum har tidligere skrevet om blant annet magasinsituasjonen til Forsvarets museer, som er presset og går på bekostning av gjenstandsforvaltningen. Kjøretøy ruster for millioner av kroner og museene kan bare ta inn et begrenset antall gjenstander. 

– Samlingen har en markedsverdi på flere milliarder kroner. Sånn som situasjonen er nå, og med våre ressurser, kan vi nesten ikke ta inn noen nye gjenstander – unntatt de med høyest prioritet, fortalte Jeremy Hutchings.

– Jeg blir trist når jeg går her og ser tilstanden på enkelte av kjøretøyene, sa major Birger Heyerdahl.

Avveining. Ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet, Kjersti Klæboe, viser til at FD nettopp har mottatt forsvarssjefens rapport. Hun forteller at FD nå vil behandle forsvarssjefens tilrådning, vurdere den og fremme en anbefaling til forsvarsministeren. Det ennå ikke klart når det vil skje. 

– Man står overfor krevende avveininger mellom behovet for å gjøre et krafttak for Forsvarets museer og begrensede økonomiske ressurser. Langtidsplanen gjør det meget utfordrende å finne inndekning for kostbare tiltak for å styrke Forsvarets museer, sier Klæboe

Hun forteller videre at det ønskelig med et nytt og moderne museum som kan formidle historien på en god måte og et sentralisert magasin for gjenstandene. Samtidig må det avveies mot andre hensyn.

Etter hva Forsvarets forum er kjent med kan det være aktuelt å ta i bruk eksisterende bygninger på Akershus festning for et nytt forsvarsmuseum.