Forsvarets leger får 23.500 kroner i tillegg

​I tidsrommet mellom 15. januar til 15. april får legene på beredskapsvakt for luftambulansen i nord 23 500 kroner i lønnstillegg per døgn. Lørdag og søndag er tillegget på 20 800 kroner i døgnet på denne vakten, skriver NRK. – Det viktigste nå er å sikre befolkningen et godt luftambulansetilbud og gjenopprette tilliten til tjenesten. Den endelige summen for Forsvarets bistand vil avhenge av blant annet når de avslutter dette oppdraget, sier helseminister Bent Høie (H) i en e-post til NRK.