75 forsvars- og samfunnsprofiler gratulerer Forsvarets forum og Mannskapsavisa

Vi fyller 75 år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har spurt:

1: Hva er ditt forhold til Forsvarets forum?

2: Hva er din beskjed til oss i forbindelse med 75-årsjubileet?

FORSVARET

Eirik Kristoffersen, forsvarssjef

Eirik Kristoffersen, forsvarssjef

1. Jeg kan huske at jeg har lest Forsvarets forum siden jeg var ung, fra før jeg begynte i Forsvaret selv. Så jeg har fulgt Forsvarets forum både før og under min karriere i Forsvaret. Nå er jeg innom og sjekker den digitale versjonen daglig.

2. Jeg håper Forsvarets forum kan fortsette å fornye seg, og at det forblir et solid fagblad. Jeg ønsker at det er et blad for debatt, med både positive saker og kritiske blikk på Forsvaret.

Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten

Nils Andreas Stensønes, sjef for Etterretningstjenesten

1. Jeg har vært en ivrig leser av Forsvarets forum siden slutten av 80-tallet. Jeg har gledet meg over artiklene som illustrerer bredden i våre oppgaver.

2. Fortsett å vise bredden og kompleksiteten i Forsvaret og all den flotte jobben som gjøres. Skap debatt om viktige problemstillinger, vær kritisk og spørrende. Som «fagblad» har dere en unik mulighet til å gi skikkelig dybdeforståelse.

Elisabeth Michaelsen, sjef for Heimevernet

Elisabeth Michaelsen, sjef for Heimevernet

Heimevernet (HV) ønsker å gratulere jubilanten med de første 75 år. For HV er Forsvarets forum et viktig uavhengig fagblad for både forsvarsansatte og forsvarsinteresserte. Uavhengigheten skaper troverdighet og bidrar til åpenhet, samtidig som det har en verdi i «å bli sett litt i kortene», slik at vi kan forbedre oss. Lykke til med jubileet.

Ingrid Margete Gjerde, sjef for Forsvarets planavdeling

Ingrid Margete Gjerde, sjef for Forsvarets planavdeling

1. Forsvarets forum har vært en naturlig del av livet siden jeg startet min militære løpebane i 1987. Stort sett til glede og læring, men også til irritasjon – og det er slik det bør være. Synes Forum har hatt en spennende reise med fornying, spesielt de siste årene med innhold, form, digitalt, podcast, Arendalsuke-arrangementer mm. Ser frem til fortsettelsen!


2. Gratulerer! Fortsett det gode utviklingsar-beidet med å finne ungdommen i 75-åringen.

Louise Dedichen, Sjef for Militærmisjonen i Brussel

Louise Dedichen, Sjef for Militærmisjonen i Brussel

1. Jeg vokste opp med Forsvarets forum. Min far var stor fan av både magasinet og av Forsvaret. Jeg husker fortsatt mange av bildene. Det var fartøy og folk – skog og fly. Det kan nok tenkes at dette var med på å gjøre meg nysgjerrig nok til å søke Sjøkrigsskolen. Etter at jeg begynte der, har jeg lest Forsvarets forum jevnlig. Jeg forsøker å få med meg det meste som skjer. Spesielt etter at Forsvarets forum ble gode på nett har sakene også blitt mer dagsaktuelle.

2. Fortsett det gode arbeidet! Skriv saker som engasjerer de yngre. Det er de vi satser på. Pass på å hold den nødvendige distansen til Forsvaret slik at det forblir ekte journalistikk, men hold det objektivt, og overlat spekulasjonene til andre. Forsvarets forum har en viktig oppgave med å hjelpe Forsvaret til å bli mer åpent. Det er både et krav fra politisk nivå og fra samfunnet rundt oss. Men ikke minst er det noe Forsvaret trenger for å bli en enda bedre organisasjon.

Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret

Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret

1. Forsvarets forum har vært en viktig kanal for forsvarsrelaterte saker gjennom 75 år. Som fagblad dekker dere et stort spekter av saker for Forsvaret og Luftforsvaret, alt fra våre operasjoner, vår utvikling, kultur og historie, ivaretakelse av våre veteraner, ansatte og vernepliktige. Dere har også et kritisk blikk på vår virksomhet det bidrar til viktig debatt og hjelper oss med å videreutvikle oss.

2. Forsvarets forum har levert aktuelt forsvarsstoff gjennom 75 år. Fortsett det gode arbeidet, og gratulerer med dagen!

Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter

Rune Jakobsen, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter

1. Forsvarets forum har jeg lest regelmessig siden jeg var 15 år, den gang Mannskapsavisa.

2. Fortsett dagens redaksjonelle linje med kritisk journalistikk og aktualitetsstoff hånd i hånd. Lykke til de neste 75 år!

Thomas Norman Hansen, Hærens hovedverneombud

Thomas Norman Hansen, Hærens hovedverneombud

1. Forsvarets forum er for meg en et viktig militært fagtidsskrift. Det er også en viktig kanal for å ta opp problemer som vi opplever i sektoren. Den gode kjennskapen til Forsvaret gjør at det er meget enkelt å forholde seg til forum. Dermed kommer dere tettere på de ansatte og sakene dere tar opp, blir bedre belyst.

2. Fortsett det gode gravende arbeidet, og løft forsvarsrelevante utfordringer ut i det nasjonale mediebildet. Utvikle nyhets- og onlinevirksomheten. Forbli uavhengig og gratis.

Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret

Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret

Forsvarets forum har i 75 år vært en viktig fanebærer for publisering av redaksjonelt stoff om Forsvaret og vår virksomhet. Gjennom et kritisk blikk på vår virksomhet bidrar magasinet til økt forsvarsevne og debatt om forsvarssaken. Jeg ønsker Forsvarets forum til lykke med jubileet og ser frem til mye godt stoff i årene som kommer.

Karen Frederikke Løvenskiold, kadett og leder for tradisjonsbærerne ved Krigsskolen

Karen Frederikke Løvenskiold, kadett og leder for tradisjonsbærerne ved Krigsskolen

Som kadett benytter jeg meg av Forsvarets forum som en kilde til dagsaktuelle nasjonale og internasjonale saker om Forsvaret og forsvars- og sikkerhetspolitikk. Som fremtidige offiserer er det viktig å være oppdatert på hva som rører seg internt og eksternt, og Forsvarets forum vekker engasjement og diskusjon blant oss på Krigsskolen. Jeg ønsker spesielt å trekke frem Forsvarets forum sin rolle i debatten rundt avgjørelsene om Den Gamle Krigsskolen, Tollbugata 10. Dere har fra starten av dekket flere syn på saken og vært dyktige på å dele informasjon om saken til Forsvaret og samfunnet for øvrig. De ansatte i Forsvarets forum opplever jeg som dyktige, samtidig som dere fremstår som veldig interessert i det dere skriver om.

2. Først og fremst ønsker jeg å gratulerer dere med jubileet! Videre håper jeg at dere fortsetter i minst like mange år til, fordi dere bidrar til å spre viktig informasjon, og skape debatt, hos forsvarsansatte og sivile.

Kåre Brændeland, militærrådgiver ved FN-hovedkvarteret i New York

Kåre Brændeland, militærrådgiver ved FN-hovedkvarteret i New York

1. Forsvarets forum har fulgt meg helt tilbake fra befalsskolen i 1991 og frem til i dag. Dere har flotte nettsider, men det å få magasinet i posten er selve høydepunktet seks ganger i året! Satte også umåtelig pris på den flotte foto-reportasjen dere lagde da jeg mottok Krigskorset med sverd i 2014, en dag jeg på ingen måte hadde anledning til å ta bilder selv og derfor et fint minne å ta med seg videre.

2. Fortsett med å gi oss gode, relevante og kritisk balanserte saker om Forsvaret og norsk forsvarspolitikk! Så håper jeg Norges inntreden i Sikkerhetsrådet fra januar av gjør at dere også vil produsere saker som omhandler Norge i FN. Herav et enda bredere og globalt sikkerhetspolitisk perspektiv i en verden i dramatisk endring hvor det multilaterale system og de verdiene vår nasjon er tuftet på, er under stort press.

Lars Sivert Lervik, sjef for Hæren

Lars Sivert Lervik, sjef for Hæren

1. Jeg har lest Forsvarets forum hele min tjeneste og set-ter stadig mer pris på Forums bidrag til forsvarsdebatten. Forum har etter min mening evnet å utvikle seg ved å både være oppdatert på utviklingen innenfor forsvarsrelaterte saker i inn- og utland og ved å aktivt ta i bruk ny teknologi og mulig-heter for å få ut sitt budskap.

2. Takk for deres skarpe blikk på Forsvaret og den innsikten dere viser. Forsvarets forum er både for oss i tjeneste, men kanskje særlig for dem som ikke er i stadig tjeneste, en nyttig informasjonskanal for å holde seg oppdatert. Jeg ønsker Forsvarets fremste fagblad til lykke med 75-årsjubileet.

Kim Sabel, leder Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Kim Sabel, leder Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

1. Forsvarets forum er et flott magasin som gir meg et variert og godt innblikk i sakene som presenteres. Personlig liker jeg følelsen av å kunne bla i et magasin og derigjennom plutselig lese om noe jeg ikke hadde planlagt. Jeg synes det er verdifullt at magasinet kan ligge fremme hjemme slik at våre barn, og andre, kan kikke i det av og til. Dermed lærer også de litt mer om Forsvaret.

2. KOL vil takke Forsvarets forum for deres kontinuerlige innsats og bidrag til nyansert folkeopplysning og faglig debatt om forsvars-saker. At magasinet utgis regelmessig, og ikke minst kommer gratis inn i stuen i mange tusen norske hjem, knytter vår befolkning sammen og minner oss i fellesskap på innsatsen vi yter, og verdiene vi forsvarer, hver eneste dag.

Henning-André Frantzen, sjef for Forsvarets høgskole

Henning-André Frantzen, sjef for Forsvarets høgskole

1. Jeg har lest Forsvarets forum helt siden jeg begynte i Forsvaret – og gjør det fortsatt. Forum er en pådriver for en åpenhet som samfunnet krever, og som er viktig for Forsvaret. Vi oppfattes som en lukket organisasjon, og det må vi endre på. Forsvarets forum er sentral i dette. I tillegg hjelper dere oss som både jobber i og har jobbet i Forsvaret, med å holde oss oppdatert på det som skjer. Første gang jeg kom på trykk, var i 1993. Det husker jeg veldig godt. Jeg var ung, midlertidig kaptein og skulle deployere med sanitetstroppen til Bosnia. Forsvaret hadde ikke skuddsikre vester klare til opptreningen, så noen hadde lånt et sett av politiet for at Forum skulle få et godt foto. En til dels surrealistisk situasjon sett med dagens øyne. Jeg ble kledd opp i denne mørkeblå politivesten samt hjelm og avbildet med forsvarsminister Jørgen Kosmo og hans tyske kollega Volker Ruhe i Onsrud leir. La meg tilføye at vi fikk ordentlige vester og hjelmer før deployering. Dette var helt nytt i Forsvaret da.

2. Jeg mener det til tider kan være et litt røft debattklima i Forsvaret. I kronikker og innlegg lyser det gjennom at noen egentlig ikke ønsker en debatt for å øke kunnskapen og innsikten, men hovedsakelig er der for å «vinne» en dis-kusjon. Derfor tror jeg mange kan føle på en litt høy terskel for å delta i debatten. En av utfor-dringene for Forsvarets forum kan være å jobbe enda mer med få innlegg fra en bredere gruppe, særlig fra de unge. De er fremtiden. Utover det mener jeg det er viktig at dere fortsetter å jobbe for både åpenhet og opplysning. Personlig er jeg en tilhenger av objektiv journalistikk. Der synes jeg Forsvarets forum er gode, og det er noe å holde fast ved.

Trond Roberg Forbregd, sjef for Garden

Trond Roberg Forbregd, sjef for Garden

1. Forsvarets forum har vært fagblad jeg har lest jevnlig siden jeg begynte i Forsvaret. Formatet har endret seg underveis, men Forsvarets forum har hele tiden vært en god kilde til å holde seg oppdatert på aktuelle forsvarssaker, sikkerhets- og forsvarspolitikk.

2. Gratulerer så mye med 75-årsjubileet! Jeg ønsker dere lykke til videre i arbeidet med å utvikle relevant og utfordrende journalistikk for oss lesere.

Miriam Weierud, leder av Militært kvinnelig nettverk

Miriam Weierud, leder av Militært kvinnelig nettverk

1. Forsvarets forum er en viktig samarbeidspartner for MKN med tanke på å løfte ut i lyset viktige saker som omhandler Forsvaret som organisasjon og dens kultur.

2. Gratulerer med jubileet, og fortsett det viktige arbeidet med å skape åpenhet og diskutere organisasjonen fra flere sider slik at Forsvaret kan utvikle seg.

Aksel Grunnvåg, landstillitsvalgt

Aksel Grunnvåg, landstillitsvalgt

1. Forsvarets forum gir både politikere, forsvarsfolk og sivile et pålitelig innblikk i det avgjørende samfunnsfeltet som Forsvaret er. Jeg mener at jobben som For-svarets forum gjør, er helt nødvendig, og jeg er svært fornøyd med sakene som Forum dekker. Jeg setter særlig pris på at vi har en redaksjon som kontinuerlig rapporterer om små og store forsvarssaker, som hele tiden tar imot tips, og som utelukkende dekker Forsvaret. Det er det ingen andre som gjør. Tillitsvalgtordningen i Forsvaret bruker aktivt debattarenaen som For-svarets forum bringer. I flere saker som angår vernepliktige, har Forum vært tidlig ute med å få kommentarer fra nøkkelpersoner og å utfordre oss i TVO til å gi våre synspunkt. Jeg ser på Forsvarets forum som en uvurderlig informa-sjonskilde og en viktig samarbeidspartner.

2. I 2017 ble Forsvarets forum foreslått ned- lagt, men fikk massiv støtte fra organisasjoner og enkeltpersoner. Med dette beviste Forsvarets forum at de hadde livets rett, noe jeg er 100 prosent enig i. Jeg synes det er veldig spennende å følge utviklingen til Forsvarets forum, spesielt når det nå satses ekstra på å publisere saker på nettet. Jeg tror dette er nøkkelen til å nå langt flere personer med det viktige budskapet som Forsvarets forum fremmer. Jeg har også hatt gleden av å få samarbeide med den nye redaktøren, Stian Eisenträger, som er en nytenkende og stødig sjef. Forum er i gode hender. Jeg håper at journalistene bruker jubileet til å gi seg selv en klapp på skulderen, det fortjener de virkelig. Videre gleder jeg meg til 75 nye år med stødig journalistikk i stadig utvikling!

Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret

Inge Kampenes, sjef for Cyberforsvaret

1. Jeg leser For-svarets forum med interesse hver gang det kommer ut, og jeg synes reisen Forsvarets forum har vært på den siste perioden, er interessant. Forsvarets forum søker å etablere seg som en arena for kon-struktiv forsvarsdebatt – en arena vi ikke har hatt i et folkelig breddeformat de siste årene. Jeg tror Forsvarets forum har en interessant og potensielt viktig rolle for Forsvaret, en rolle som over tid vil bidra til å være en viktig brobygger mellom Forsvaret og befolkningen som vi tjener.

2. Forsvarets forum er midt inne i en spennende og potensielt krevende reise. Det er mange balansepunkter som vil måtte avklares i månedene og årene fremover når redaksjonen skal tydeliggjøre sin rolle og løse sitt oppdrag uten å gjøre seg fremmed for Forsvaret. For meg og min organisasjon, som på mange måter driver nybrottsarbeid både faglig, teknologisk og militærteore-tisk, så håper vi Forsvarets forum i frem- tiden vil vie mer tid til nye konsepter i til-legg til de etablerte og trygge militærfaglige spørsmålene.

Lise Veronica Huynh, Tillitsvalgtordningen

Lise Veronica Huynh, Tillitsvalgtordningen

1. Gjennom min tjeneste som tillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen har jeg ved flere anledninger fått stille til intervju, skrive debattinnlegg og faste spalter i Forsvarets forum. Jeg har alltid ansett forum som en samarbeidspartner hvor tillit, respekt og høy takhøyde har vært norm. Det viktigste forum har vært for meg er trygghet – jeg vet at mine meninger blir tatt høyde for. Forsvarets forum har en helt egen evne til å spille på lag med intervjuobjektet eller den som skriver et debattinnlegg. Derfor har jeg alltid følt meg trygg på at Forum publiserer mine ord på min måte.

2. Gratulerer så mye med jubileet – jeg ser frem til flere år med god og grundig journali-stikk. Fortsett å spille på lag med andre, vær progressive, og sett kjerneverdiene høyt.

Ola Bøe-Hansen, stabssjef i Forsvarets veterantjeneste

Ola Bøe-Hansen, stabssjef i Forsvarets veterantjeneste

1. Jeg utga i 2005 boken Sjøkrigens skjebner som består av fascinerende beretninger fra en trettitalls marine- og handelsflåteveteraner. De aller fleste av disse er ikke lenger med oss, men deres erfaringer lever videre. For mange av dem var Forsvarets forum en kjærkommen informa-sjonskanal om utviklingen i Forsvaret, som stadig ble diskutert i forskjellige fora. Ofte var holdningen at det var bedre før, med flere far-tøyer, mer kampkraft og hardere kår. Men dem som fikk oppleve veteranturene, som Forsvarets forum bidro til å arrangere, uttrykte gjerne en motsatt holdning. Spesielt var markeringene i Normandie i forbindelse med D-dagen en slik arena. Jeg har selv hatt gleden av å reise med veteranene, og den anerkjennelsen og ivaretakelsen de fikk på disse veteranturene overbeviste dem om at Forsvarets personell og materiell slett ikke er så verst likevel. Heller tvert om.

2. Dersom man skulle våge seg på å gi et råd i forbindelse med 75-årsjubileet, på vegne av en generasjon som snart er borte, må det nok være å forbli et fagtidsskrift som tar mål av seg å informere om Forsvarets utvikling, og gjerne fordyper seg i enkelte aktuelle saker. Men uten å være for opptatt av å kritisere Forsvaret som har bidratt til å hevde norske interesser hjemme og ute, og vært en bærebjelke i manges liv.

Asbjørn Lysgård, Heimevernsstaben

Asbjørn Lysgård, Heimevernsstaben

1. Forsvarets forum er et utrolig viktig organ for meg. På papir og nett er det ofte gode artikler om dagsaktuelle hendelser. Viktig å følge debatten om forsvar- og sikkerhets-politikk. Viktig er også saker om veteraner og veteranarbeid som gir kunnskap til nye generasjoner.

2. Det er viktig å formidle historiske hendel- ser slik at de blir en plattform vi kan bruke for å se fremover. Uten konteksten til dem som gikk foran oss, kan vi aldri fullt ut forstå hva vi må forsvare her dag: fred, frihet og våre demo-kratiske verdier. Sørg for riktig og nok stoff fra veteraner og historiske hendelser, og husk: «Det er utrolig hvor mye man får til, hvis man ikke er opptatt av hvem som får æren.»

Mette Sørfonden, direktør ved Forsvarsmateriell

Mette Sørfonden, direktør ved Forsvarsmateriell

og fremst om saker som angår oss, men også øvrige saker. Jeg opplever at det er viktig bidrag til diskusjon, refleksjon og kunnskap som skaper interesse for vår sektor som endel av samfunnsdebatten.

2. Det er alltid hyggelig å lese de gode historiene om hva vi i sektoren gjør hver dag for å bidra til vår felles sikkerhet. Mer krevende er det å få kritiske spørsmål, men de må vi tåle i den gode saks tjeneste for å opprettholde tillit til at vi forvalter fellesskapets midler på en forsvarlig og effektiv måte. Jeg synes dere utvikler dere i tråd med tiden, og hvis dere fortsetter med det, slik at dere forblir en relevant formidler av aktuelle saker fra forsvarsektoren, så kan vi alle glede oss til 75 nye år med Forsvarets forum. Gratulerer med 75-årsjubileet.

FORSKERE

Henrik Urdal, direktør ved Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Henrik Urdal, direktør ved Peace Research Institute Oslo (PRIO)

1. Forsvarets forum er alltid en god og pålitelig kilde til kvalitetsinformasjon om sentrale forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. For oss i forskningssektoren er det en svært nyttig kilde til uavhengig og kunnskapsbasert informasjon om Forsvaret.

2. Det er viktig med en uavhengig og faglig sterk stemme i forsvarsdebatten. Fortsett med å stille spørsmål, og fortsett å utvikle den internasjonale dekningen også utover Arktis og det transatlantiske.

Britt Brestrup, forfatter

Britt Brestrup, forfatter

1. Forsvarets forum er et av de fagbladene jeg leser med interesse. Først og fremst fordi det gir balansert informasjon om forsvarssektoren samtidig som det er en kulturbærer. Det er viktig at bladet har en fri og uavhengig stilling underlagt redaktørplakaten, og at ansatte i bladet og forsvarssektoren forholder seg til det. Distansen til eierne gir tillit og troverdighet. Jeg er stolt av forsvarssektoren som har et organisasjonsblad som kan være kritisk. Det er verdier som demokrati og pressefrihet våre soldater skal forsvare.

2. Gratulerer med 75-årsjubileet. Stå på med aktuelle og relevante synspunkter som styrker vår operative evne, skaper forståelse og interesse for den viktige og krevende oppgaven våre kvinner og menn i forsvarssektoren har for å bevare vår selvstendighet og fredelig sameksistens.

Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

1. Mitt forhold til Forsvarets forum vil jeg absolutt si er godt, jeg fikk vekket min forsvarsinteresse betydelig etter at jeg gikk på sjefskurset på Forsvarets høgskole for noen år siden. Men i det daglige må jeg vel være så ærlig å si at det nok er andre publikasjoner og aviser som står høyere på leselisten, hvor det skrives enda mer om ting jeg jobber med til daglig, nemlig menneskerettssituasjonen i Norge.

2. Jeg er glad for den stadig økende anerkjennelsen av at menneskerettigheter er en viktig del av det internasjonale regelverket som legger føringer for Forsvaret. En oppfordring til Forsvarets forum må imidlertid være å tematisere dette enda bredere. Internasjonale menneskerettigheter setter viktige, men også vanskelige, rammer for norske soldater som deltar på krevende utenlandsoppdrag, og disse må vedvarende diskuteres og debatteres for å sikre tilstrekkelig kunnskap. I tillegg er menneskerettigheter særlig relevant for totalforsvaret, og angår både militære og sivile komponenter i de nye planene for forsvar av Norge. Et annet poeng er jo at Forsvaret har en viktig oppgave i å sikre likestilling og jobbe aktivt mot diskriminering i sitt daglige virke. Dette har også en side til menneskerettigheter.

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier

1. Forsvarets forum er en viktig nyhetsplattform som gir en solid dekning av Forsvaret og hvordan det sikkerhetspolitiske bildet formes av debatten hjemme og hendelser i verden. Mitt forhold til Forsvarets forum er først og fremst formet av nyhetsbrevet som gir en god og informert start på dagen.

2. Gratulerer så mye med 75-årsjubileet, og fortsett den viktige jobben dere gjør! I en tid med påvirkningsforsøk, desinformasjon og økt mediekritikk er det desto viktigere å ha en uavhengig plattform som går Forsvaret i sømmene og melder om små og store hendelser.

Inger Skjelsbæk, professor

Inger Skjelsbæk, professor

1. Jeg har lest Forsvarets forum i ulike perioder og synes alltid det er noe å lære og oppdage. Når jeg har hatt forskningsprosjekter som har fokusert på Forsvaret eller veiledet studenter som skriver om forsvaret, har det vært særlig nyttig å lese Forsvarets forum for å holde seg oppdatert.

2. Gratulerer, og fortsett med å prioritere god journalistikk knyttet til viktige temaer.

Janne Haaland Matlary, professor

Janne Haaland Matlary, professor

1. Jeg skriver i Forsvarets forum, og jeg leser Forsvarets forum.

2. Forsvarets forum bør være mer av en debattarena og ha mindre «snille» reportasjer.

Marte Heian-Engdal, NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution)

Marte Heian-Engdal, NOREF (Norwegian Centre for Conflict Resolution)

1. For å være helt ærlig: jeg blir like overrasket hver gang Forsvarets forum lander i postkassen min. Det er min mann som er abonnenten, men det er altså jeg som leser bladet. For en som jobber i den mykere enden av den sikkerhetspolitiske skalaen, er det alltid interessant å bli eksponert for de debattene og utviklingstrekkene som preger forsvarssektoren vår – og da er det helt prima med en formidler som Forsvarets forum.

2. Jeg håper Forsvarets forum fortsetter å levere saker som rommer alt fra enkeltsoldaten til de store, lange linjene i forsvarsdebatten – og alt der imellom. Nyt den avklarte tilværelsen som et nisjeblad, dyrk den videre, men ikke glem at dere også formidler for dem som ikke tilhører forsvarssektoren! Gratulerer så mye med jubileet!

Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Utsyn - forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk

Hedda Bryn Langemyr, daglig leder i Utsyn - forum for utenriks- og sikkerhetspolitikk

1. Som en som jobber med sikkerhetspolitikk i det daglige, følger jeg Forsvarets forum ganske tett. Det er et fint medium for å følge med på hva som skjer i sektoren, og jeg setter også pris på det tiltakende fokuset på uavhengighet til sektoren og at dere jobber med å få inn mer debattstoff. Jeg bidrar aktivt der og ser med glede på utviklingen. Lojalitet er ikke det samme som lydighet.


2. Forsvarets forum er i en unik posisjon med sin nærhet til Forsvaret og uavhengighet til å bygge broer mellom sivil og militær sektor. Jeg ville satt inn kreftene på å fortsette å være best på forsvar, men i større grad fokusere på Forsvarets rolle i totalforsvaret og hvordan vi kan bygge tettere samarbeid for et sterkere totalforsvar. Det inkluderer mer fokus på sivil sektor og en mer målrettet rekruttering av nye fagstemmer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet. Mindre mannskapsavis, mer totalforsvarsforum. Gratulerer så mye med jubileet!

Kate Bundt Hanssen, Den norske atlanterhavskomité

Kate Bundt Hanssen, Den norske atlanterhavskomité

1. Forsvarets forum er en helt sentral nyhetskilde for oss som er opptatt av Forsvarets status og utvikling og det bredere sikkerhets- og utenrikspolitiske bildet. Har du lest den daglige morgenbriefen fra Forsvarets forum, er du godt rustet (!) for dagens nyhetsbilde, debatter og diskusjoner, tenker jeg. Forsvarets forum og dets dyktige journalister har også vært en god samarbeidspartner for Den norske Atlanterhavskomite i mine år som generalsekretær. Forsvarets forum må dertil berømmes for å ha tilpasset seg de nye digitale tidene på en utmerket måte med flotte nettsider, aktiviteter på SoMe, invitt til debatter og den lett tilgjengelige podkasten «Krig & Sånn». BRAVO!

2. Fortsett som dere stevner! Og gratulerer med utmerket nyhetshetsformidling, om til dels kompliserte spørsmål, langs mange og dype spor.

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt

John-Mikal Størdal, administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt

1. Forsvarets forum har jeg lest jevnlig siden rekruttskolen og førstegangstjenesten som vernepliktig forsker ved FFI i 1989. Da som nå er Forsvarets forum for meg en god kilde til informasjon om det som rører seg i Forsvaret, og ikke minst hvordan tjenesten oppleves blant mannskapet der ute. Det er et nyttig perspektiv for oss. Hvordan teknologi og kunnskap kan gjøre Forsvaret bedre, er noe vi arbeider med hver eneste dag ved FFI. For å få til dette må vi ha innsikt i og god kontakt med fagmiljøene og menneskene som skal bruke denne kunnskapen i praksis.

2. Både Forsvarets forum og FFI er barn av samme tidsalder. Dere fyller 75 år i år. FFI fyller 75 år i 2021. Begge har vi en viktig jobb foran oss med å formidle hvilke utfordringer og muligheter som ligger i den rivende teknologiske utviklingen. Jeg ønsker Forsvarets forum velkommen til Kjeller og Horten og om bord i forskningsfartøyet HU Sverdrup II for å skrive mer om den spennende forskningen og utviklingen som foregår.

POLITIKERE

Terje Bartholsen, ordfører Evenes

Terje Bartholsen, ordfører Evenes

1. Jeg er veldig glad for å kunne gratulere Forsvarets forum med jubileet! Jeg har et

langvarig forhold til Forum gjennom flere tiår – som journalist, som kommunikasjonsrådgiver, tidvis i uniform med midlertidige stjerner på skuldrene, som del av Forsvarsbygg i mange år – og nå som ordfører.

2. Det er en styrke for oss alle at vi i fellesskap holder oss med en kritisk og uavhengig redaksjon som ligger så tett på sikkerhetspolitikken, så tett på fagmilitære og forsvarspolitiske prioriteringer. Det er ingen selvfølge i et land. Men det er også et stort ansvar å forvalte. Jeg er overbevist om at Forum er viktigere enn noensinne i vår tid, med mye usann informasjon. Fra Evenes gratulerer vi, ønsker velkommen hit så ofte som mulig, og lykke til videre med et viktig oppdrag!

Espen Barth Eide, tidligere forsvars- og utenriksminister

Espen Barth Eide, tidligere forsvars- og utenriksminister

1: Jeg har hatt glede av Forsvarets forum helt fra jeg var menig soldat en gang på 80-tallet til jeg selv ble forsvarsminister og lest bladet hyppig og ofte vært med i saker selv. Jeg er glad for at det finnes et slikt tidsskrift som tar opp spørsmål som er viktige for folk som jobber i eller nært med Forsvaret. Bladet skriver på en lett tilgjengelig måte. Forsvaret hadde vært fattigere uten Forsvarets forum.


2: Jeg vil gratulere på det varmeste med jubileet og ønske lykke til for de neste 75 år. Det er viktigere enn noensinne at Forsvaret både har en god og åpen dialog internt. Det er også viktig at Forsvaret har god kontakt med samfunnet utenfor. Forumet har en viktig rolle på begge arenaer. For å opprettholde vitaliteten er det viktig å fortsatt ha et uavhengig og når nødvendig, kritisk blikk, også på oss som sitter med makta.

Grete Faremo, tidligere forsvarsminister (Ap)

Grete Faremo, tidligere forsvarsminister (Ap)

Gratulerer til Forsvarets forum og Mannskapsavisa med 75 års-jubileum. Dere bærer jammen alderen godt. Forsvarets forum har hegnet om kvalitet og integritet. Som forsvarsminister fikk jeg øynene for alvor opp for denne interessante og gode blandingen av relevant informasjon, gode analyser og fine portretter av mennesker i sektoren. Tusen takk til de mange som har sikret godt innhold opp gjennom årene, og lykke til med de neste 75 årene!

Erna Solberg, statsminister (H)

Erna Solberg, statsminister (H)

Gjennom 75 år har Mannskapsavisa og Forsvarets forum formidlet historier fra det indre liv i Forsvaret. Dere har utviklet dere fra å være et bindeledd mellom ansatte i Forsvaret til også å bygge bro mellom Forsvaret og sivilsamfunnet. Jeg tror også mange utenfor Forsvaret har og har hatt stor glede av magasinene og lært mye. Jeg ønsker at dere fortsetter å levere god journalistikk om Forsvaret. Til lykke med jubileet og lykke til fremover.

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H)

Frank Bakke-Jensen, forsvarsminister (H)

1. Som forsvarsminister er jeg opptatt av hva som rører seg i Forsvaret, og i den forsvarspolitiske debatten. Jeg opplever at Forsvarets forum i økende grad evner å rapportere og å bidra til en levende debatt. Og så er jeg av dem som oftere kikker på mobilen enn kikker i trykte magasiner, så den digitale satsingen treffer meg bra.

2. Gratulerer med jubileet! Dagens redaksjon har en stolt historie å bygge videre på. Dere er forsvarets eget blad og et viktig bindeledd innad i Forsvaret og mellom Forsvaret og resten av samfunnet. Det oppdraget løser dere best med å fortsette å lage god journalistikk om forsvarssektoren og bidra til å sette forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål på dagsorden.

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister, tidligere forsvarsminister (H)

Ine Eriksen Søreide, utenriksminister, tidligere forsvarsminister (H)

1. Forsvarets forum var viktig for meg da jeg var forsvarsminister og før det leder i utenriks- og forsvarskomiteen, og jeg leser det fortsatt som utenriksminister. Det er alltid hyggelig å intervjues av Forsvarets forum, og jeg har møtt deres utsendte både på øvelser og arrangementer.

2. Forsvarets forum er viktig for å dekke forsvarsrelaterte spørsmål. Vi er avhengig av kunnskap, debatt og engasjement rundt Forsvaret og forsvarsevnen. Derfor må Forsvarets forum fortsette å utvikle seg og sette viktige forsvarspolitiske spørsmål på dagsorden. Jeg vil gjerne gratulere og ønske lykke til med å tilpasse og oppdatere Forsvarets forum så det også i framtiden blir en sentral plattform for forsvarsspørsmål.

Trine Skei Grande, Stortingets utenriks- og forsvarskomité (V)

Trine Skei Grande, Stortingets utenriks- og forsvarskomité (V)

1. Et fagtidsskrift som gir mye nyttig informasjon, men også en viktig debattarena for forsvarspolitikk. Fagtidsskrifter er viktige i en tid hvor fagkunnskap snakkes ned og falske nyheter florerer.

2. Du er viktigere enn noen gang, en dame som bare blir bedre med årene. Men fortsett å vær romslig, ha takhøyde ,og inviter til debatt. Bare slik kan du være med å gjøre Norge tryggere.

Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato

Jens Stoltenberg, generalsekretær i Nato

1. Jeg husker fortsatt første gang jeg leste Forsvarets forum, som ung vernepliktig på Evjemoen i 1979. Siden har Forsvarets forum vært en viktig kilde til informasjon både om det norske Forsvaret og om sikkerhets- og forsvarspolitikk. Den dag i dag får jeg Forsvarets forum sendt ned til Nato i Brussel.

2. Først og fremst vil jeg gratulere med jubileet og ønske dere en god feiring. Det er annerledes å drive med journalistikk i dag enn det var for 75 år siden, mange vil mene at det er mer krevende, men det må jo også være mer spennende. Jeg er overbevist om at Forsvarets forum vil videreføre bladets stolte tradisjon også de neste 75 årene!

Bård Vegard Solhjell, tidligere medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (SV)

Bård Vegard Solhjell, tidligere medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomité (SV)

1. Har lest Forsvarets forum sporadisk i 30 år. Nyttig og informativt fagblad med kvalitet.

2. Behold uavhengigheten og kvalitetsjournalistikken. Og lykke til med nye 75!

Jonas Gahr Støre, partileder (Ap)

Jonas Gahr Støre, partileder (Ap)

1. Jeg var i Forsvaret fra 79 til 81 på Sjøkrigsskolen og som fenrik i Sjøforsvaret og har siden den gang hatt glede og nytte av å les Forsvarets forum. Forsvaret er et komplekst felt som er av svært viktig for landet vårt, men som får lite oppmerksomhet i dagspressen. Det er derfor av stor betydning at det finnes et fagblad som følger prosessene tett og legger til rette for debatt om forsvarspolitiske spørsmål.

2. Gratulerer så mye med jubileet – og takk for at dere fortsetter å produsere forsvarsjournalistikk av høy kvalitet!

Audun Lysbakken, partileder (SV)

Audun Lysbakken, partileder (SV)

1. For meg er Forsvarets forum en viktig ressurs for å holde meg oppdatert på utviklingen i Forsvaret. Få andre medier kan sektoren så godt, og det gjør at Forsvarets forum evner å løfte frem viktige saker og nødvendige debatter.

2. Fortsett gravingen, og fortsett å stille de kritiske spørsmål. Vi trenger grundig journalistikk om Forsvaret, og mer debatt om forsvars- og sikkerhetspolitikken.

Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre

Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre

1. Jeg har hatt et forhold til Forsvarets forum siden jeg i 1982 tjenestegjorde i 3. bataljon, Brigde nord i Åsegarden. Jeg satt i Landsutvalget for tillitsmenn valgt fra soldatene i Troms, og Forsvarets forum var den gang som nå en svært viktig kilde til informasjon om alt som rører seg, stort og smått, i Forsvaret.

2. Jeg håper Forsvarets forum fortsatt vil være den relevante informasjonskilden for oss som er opptatt av et sterkt forsvar i mange nye tiår!

Morten Wold, Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Frp)

Morten Wold, Stortingets utenriks- og forsvarskomité (Frp)

1. Jeg leser selvsagt artikler på nettsiden. Tidligere leste jeg bladet, som min stefar abonnerte på. Han var flymaskinist på Hercules i mange år. Jeg hadde et personlig forhold til bladet et halvår i 1989. Jeg var journalist ved sekretariatet til Landsutvalget for tillitsvalgte i Forsvaret (LTF/S) og leverte artikler til alle bladets utgaver.

2. Fortsett det gode arbeidet. Skriv enda mer om menneskene i Forsvaret, de gode historiene. Det utfyller artikler om økonomi, materiell, lokaliseringer og langtidsplaner. Gratulerer med jubileet.

Siv Jensen, partileder (Frp)

Siv Jensen, partileder (Frp)

1. Forsvarets forum er for meg et magasin som gir god og interessant informasjon om dagliglivet i Forsvaret. Samtidig som Forsvarets forum også tar opp endringer i Forsvaret, den sikkerhetspolitiske situasjonen og forsvarspolitikk. Jeg tror mange som har vært i Forsvaret, ser på magasinet som en viktig dør inn i dagens virkelighet. For oss politikere er det en viktig kilde til informasjon og forståelse for hva som rører seg i Forsvaret.

2. Gratulerer så mye med jubileet! Forsvarets forum vil være et viktig bidrag til informasjonsspredning om Forsvaret i mange år fremover. Å beholde en uavhengig rolle som informasjonskanal vil være viktig også fremover. Kritiske reportasjer og reflekterte analyser bidrar til å bygge kredibilitet, noe som er svært viktig i våre dager. Et aktuelt magasin vil alltid bli verdsatt uansett om det er på papir eller på nett, lykke til i årene som kommer!

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

Bjørnar Moxnes, partileder i Rødt

1. Det er en glede å få ønske Forsvarets forum til lykke med de første 75 årene, og jeg vil benytte anledningen til å si litt om hva Forsvarets forum betyr for oss, for forsvarsdebatten på Stortinget og for det norske samfunnet. Det er ingen liten oppgave å dekke norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i en tid hvor det skjer så dramatiske endringer som nå: Frankrikes president kalte nylig Nato «hjernedød », og selv trofaste Nato-tilhengere fra Høyre sier nå at Norge ikke kan stole på at alliansen kommer oss til unnsetning. Basepolitikken fra 1949 utfordres av amerikanske baser, og stormaktsrivaliseringen i Norges nærområder hardner til. Krigsoperasjoner i utlandet har gått på bekostning av hjemlig beredskap. Viktige oppgaver som før ble ivaretatt av det norske Forsvaret, tas nå over av USA, og MPA-miljøet på Andøya kjemper med nebb og klør mot et nedleggelsesvedtak mange sliter med å forstå. Norgeshistoriens dyreste offentlige innkjøp, kampflyet F-35, blir stadig dyrere og truer med å skyve resten av Forsvaret enda lenger ut i kulda. Intopsveteranene reiser seg mot innstramming, og for første gang har en hovedtillitsvalgt i Hæren blitt skjelt ut av forsvarsministeren for åpent kamera for å kritisere regjeringas nedprioritering av Hæren.

2. Det blåser rundt forsvarspolitikken, og ingen gjør en viktigere jobb med å varsle om vindkastene i Forsvaret enn Forsvarets forum. Rødt mener åpenhet er en forutsetning for demokratiet og at åpenhet gir de beste beslutningene – også i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Forsvarets forum har en unik rolle når det gjelder å sikre nettopp åpenhet og å få mest mulig fakta på bordet i den norske forsvarsdebatten. Derfor ønsker jeg den vitale 75-årsjubilanten til lykke med dagen og håper på mange flere år med solid, faglig forankret og kritisk journalistikk om Forsvaret og forsvarsog sikkerhetspolitikken.

Anne-Grethe Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister (Ap)

Anne-Grethe Strøm-Erichsen, tidligere forsvarsminister (Ap)

1. Forsvarets forum lærte jeg fort å verdsette da jeg ble forsvarsminister i 2005. Bladet er innholdsrikt, og høy kvalitet både i innhold og layout gjør det interessant å lese. Fra min tid i Forsvarsdepartementet lærte jeg mange dyktige medarbeidere i Forsvarets forum å kjenne. Jeg er fremdeles opptatt av å holde meg orientert om Forsvaret og Forsvarets forum er en viktig kilde.

2. Gratulerer med jubileet! Det er en imponerende alder for et magasin og et uttrykk for at det er fremdeles er aktuelt, og at det har mange lesere. Nå kan jeg lese Forsvarets forum på flere digitale flater. Det er viktig for å nå flere. Forsvaret må bruke mange kanaler for å nå folk med informasjon om alle deler av Forsvaret. Dette er med på å skape legitimitet i befolkningen. Jeg ønsker Forsvarets forum lykke til videre til glede for oss alle!

Ingjerd Schou, visepresident i Stortinget (H)

Ingjerd Schou, visepresident i Stortinget (H)

1. Jeg leser jevnlig Forsvarets forum for å holde meg oppdatert på hva som foregår i Forsvaret. Det er veldig nytt å ha et nyhetsmedium som daglig tar pulsen på forsvarssektoren, enten det er snakk om små dagsaktuelle hendelser eller større saker om for eksempel sikkerhetspolitikk.

2. Fortsett det gode arbeidet dere gjør. Både gjennom god og kritisk journalistikk og gjennom folkeopplysning. Forsvarets forum er viktig for folkets kjennskap til Forsvaret og forsvarssektoren.

Lillian Skjærvik, ordfører i Elverum

Lillian Skjærvik, ordfører i Elverum

1. Forsvarets forum gir meg opplysning og informasjon. Der gis viktige oppdateringer og nyheter fra Forsvaret. Som vertskommune for Østerdal Garnison, Terningmoen Leir, er det viktig å følge med på hva som skjer. Som politiker får jeg innsikt i hvilke konsekvenser politiske vedtak skaper for forsvaret.

2. Gratulerer med jubileet, og lykke til med de neste 75!

Knut Andreas Nordmo, ordfører i Andøy

Knut Andreas Nordmo, ordfører i Andøy

1. Jeg får innsikt og kunnskap om hva Forsvaret selv tenker og diskuterer om ulike sikkerhets- og forsvarspolitiske spørsmål samt at man får også et visst innblikk i forsvarsfaglige spørsmål av ulik art ved å lese og følge med hva som taes opp, diskuteres og skrives om.

2. Min beskjed er at fagbladet holder stø kurs som dem har nå! Kunnskapsformidling om forsvarsfaglige spørsmål satt i sammenheng med kunnskap om sikkerhetspolitiske og forsvarspolitiske sammenhenger sett fra forsvaret selv, av Forsvaret selv.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland

Tom Myrvold, ordfører i Ørland

1. Forsvarets forum har fulgt meg i hele mitt yrkesaktive liv. Fra å være rent «tidsfordriv» på befalsskolen til gjennom 26 års tjeneste i Forvaret å ha blitt en stadig viktigere fagkanal for stort og smått i forsvarssektoren. I permisjon som ordfører i en stor forsvarskommune siden 2015 vil jeg si at Forsvarets forum både digitalt og som hyggelig fagtidsskrift levert i postkassen av og til er viktig for å holde meg faglig oppdatert og forstå forsvarets behov og utfordringer.

2. Det er ikke tvil i min sjel at Forsvarets forum også vil være relevant de neste 75 år. Jeg har sett en utvikling hvor Forsvarets forum stadig får et større publikum, er tilgjengelig på flere plattformer, men først og fremst har utviklet seg fra å være en intern kommunikasjonskanal i Forsvaret til å blir en viktig ekstern fagkanal for resten av sivilsamfunnet på forsvarsrelaterte forhold. Det siste er utrolig viktig i en tid hvor stadig færre utfører tjeneste og har kjennskap til Forsvaret og derigjennom forståelse for relevansen av et sterkt forsvar og forsvarssaken. Jeg benytter samtidig anledningen til å gratulere med 75-års jubileet fra meg selv og hele Ørland kommune.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu

1. Jeg leser Forsvarets forum, både nettsaker og bladet, med interesse. Viktig for å få et lite faglig innblikk kommunisert på en objektiv måte, som bidrar til fokus i viktige saker som opptar kommunen og regionen.

2. Gratulerer med 75-årsjubileet til en viktig stemme blant norske medier!

MEDIA

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG

Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG

1. Som ung journalist forbandt jeg det først og fremst med mine unge mannlige kolleger som hadde hatt førstegangstjeneste der. Det var åpenbart en god journalistskole. Nå bruker jeg Forsvarets forum i mitt arbeid med forsvarsstoff. Finner alltid nyttig stoff når jeg trenger det.

2. Dere må fortsette å bruke kunnskapen og innsikten dere sitter på, til å belyse viktige forsvarspolitiske spørsmål. Kritikk og åpenhet er viktig for det norske Forsvaret. Det skaper tillit. Her gir dere viktige bidrag, nettopp gjennom Forsvarets forums kritiske og uavhengige journalistikk. Gratulerer med 75-årsjubileet!

Alf Bjarne Johnsen, tidligere leder i Pressens faglige utvalg, journalist i VG

Alf Bjarne Johnsen, tidligere leder i Pressens faglige utvalg, journalist i VG

1. Jeg var så heldig å få jobbe i redaksjonen i to perioder, først som vernepliktig journalist i Mannskapsavisa i 1979 og deretter som ansatt i Forsvarets forum i 1982- 1983. I alle år siden har jeg fulgt med dere. Jeg heiet på dere da avisen var nær ved å bli lagt ned for få år siden.

2. Jeg har stor respekt for rekken av redaktører som har klart å holde i gang et uavhengig og kritisk medium innenfor forsvarsbudsjettet –- fra min sjef på 1970- og 80-tallet, Rolv Høiland, og fram til den vellykkede rekrutteringen av min ekskollega Stian Eisenträger. Nå, i det daglige, er Forsvarets forum en skarp konkurrent om digitale nyheter innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk. Gratulerer med jubileet.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef

1. Jeg leser Forsvarets forum jevnlig, fordi det interesserer meg å holde meg orientert om utviklingen i Forsvaret og hvilke diskusjoner som foregår i og om Forsvaret.

2. Bring debattene, diskusjonene og uenighetene i Forsvaret ut i det offentlige rom. Det bygger tillit og tjener Forsvaret på sikt.

Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no

Kristoffer Egeberg, redaktør i Faktisk.no

1. Jeg er oppvokst i en forsvarsfamilie der Forsvarets forum alltid har vært en del av familiens stuebordslektyre. Jeg så nok på bladet som litt internt á la Mannskapsavisa (som bladet faktisk het i gamledager) helt frem til jeg selv hadde avtjent verneplikten. Men så gikk jeg videre og tjenestegjorde som soldat og offiser i internasjonale operasjoner, før jeg byttet ut geværet med pennen som journalist med sterk interesse for forsvars- og sikkerhetspolitikk. Da forstod jeg bedre verdien av et sterkt og uavhengig fagblad med spisskompetanse på Forsvaret. Og der har jo også Forsvarets forum utviklet seg mye i positiv retning de siste årene. Digitaliseringen har gitt nye spennende flater, og sikkerhetspolitikk har fått en større plass i repertoaret. Og den nye redaktørens tydeliggjøring av bladets uavhengighet er viktig og bra. Det gjør at Forsvarets forum fortsatt blir å finne på mitt stuebord, selv om vi ikke lenger kan kalle oss en forsvarsfamilie.

2. Gratulerer med dagen, og stå på videre. Jeg vil påstå at arbeidet dere gjør, aldri har vært viktigere. Ikke siden den kalde krigen har usikkerheten og utfordringene knyttet til norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk vært større. Samtidig er dette et stoffområde som dessverre nesten har helt forsvunnet fra øvrige medier i takt med den dalende interessen jeg opplever forsvarssaken får på Stortinget og i samfunnet forøvrig. Vi er helt avhengig av grundig og kritisk journalistikk på forsvarsfeltet. Der står døren på vidt gap for en vital og sulten 75-åring.

Arve Juritzen, forlegger

Arve Juritzen, forlegger

1. Tjenesten i Forsvarets forum forandret livet mitt. Fra rekruttskolen på Madla til kontoret

på Akershus festning var en lang livsreise unnagjort på noen måneder. Jeg vokste lynraskt fra usikker gutt til en voksen som opplevde å bli tatt på alvor av andre voksne. Men først og

fremst utviklet jeg meg til å bli trygg som journalist. Trygg til å si «det forstår jeg ikke,

kan du forklare litt enklere». Redaktør Rolf Høiland og redaksjonssjef Erling Eikli var

usedvanlig gode læremestere, pressefolk av den gamle skolen. Jeg er veldig takknemlig

for den ballasten jeg fikk i Forsvarets forum, den drar jeg fortsatt nytte av 40 år senere.


2. Jeg håper det mislykkede forsøket på å legge ned avisa for tre år siden satte en stopper for lignede forslag i mange, mange tiår fremover. Som et fritt og profesjonelt produkt styrker Forsvarets forum tilliten til hele Forsvaret. Jeg håper også mange nye

vernepliktige får samme gode start på karrieren som jeg fikk. Gratulerer med dagen, og

lykke til med de neste 75.

Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv

Frithjof Jacobsen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv

1. Jeg går til Forsvarets forum for opplyst og kvalifisert journalistikk fra innsiden av en av Norges viktigste og mest sammensatte institusjoner.

2. Gratulerer med dagen. De viktigste sakene er ikke alltid de letteste eller mest populære. Men det er de som bringer ting fremover. Så kjør på videre.

Eirik Veum, journalist i NRK

Eirik Veum, journalist i NRK

1. For alle oss som er opptatt av forsvars- og sikkerhetsrelaterte nyheter, er Forsvarets forum en helt nødvendig kilde til kunnskap og informasjon. Redaksjonen besitter ekspertkunnskap. Det gir seg utslag i god og kritisk journalistikk inn mot Forsvaret. Det er helt nødvendig i et demokrati. Samtidig gir Forsvarets forum et innblikk i soldater og offiserers hverdagslige problemer og utfordringer, men har også artikler med lys, håp og ikke minst humor.

2. Viktig og nødvendig. Fortsett den gode jobben dere gjør. Norges befolkning trenger dere.

Harald Stanghelle, redaktør

Harald Stanghelle, redaktør

1. Jeg har hatt et nært forhold til Forsvarets forum helt siden jeg møtte forgjengeren Mannskapsavisa under førstegangstjenesten i 1978. Den åpnet et nytt interessefelt for meg. I perioder har jeg også vært spaltist der.

2. Forsvarets forum spiller en meget viktig rolle som et uavhengig forum for kritisk forsvarsopplysning. Det er avgjørende å ha en slik medieinstitusjon i et land som vårt, ikke minst i tider da de færreste medier holder seg med egne forsvarsmedarbeidere. En slik rolle må både røktes og utvikles. Ta vare på uavhengigheten, og lykke til!

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk presseforbund

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk presseforbund

1. Forsvarets forum er blant Norges beste og mest anerkjente fagmedier. Mediet har vunnet mange priser de siste årene og ikke minst den gjeve Fagpresseprisen for 2018. Det kommer av mange års satsing på solid journalistikk innenfor deres felt. Vi er mange som gleder oss over at deres eiere valgte å satse videre på Forsvarets forum og dermed på uavhengig journalistikk. Det var en klok og viktig avgjørelse.

2. Fortsett å satse på det gode innholdet. Det som fenger, interesserer, gir ny kunnskap og gjør beslutninger bedre.

Erik Waatland, ansvarlig redaktør i Medier24

Erik Waatland, ansvarlig redaktør i Medier24

1: Jeg har et godt, men samtidig ambivalent forhold til Forsvarets forum. Godt, fordi det er en særdeles viktig publikasjon som har en unik posisjon for å lage kritisk og viktig journalistikk om Forsvaret. Ambivalent, fordi man i årevis har sviktet sitt eget oppdrag gjennom å nesten ikke ha tatt det samfunnsoppdraget på alvor.

2: Forsvarets forum er dødsviktig - og særlig nå som norske redaksjoner har nedskalert satsingen på Forsvaret. Forsvaret forvalter flere titalls milliarder av våre skattekroner og er vårt skarpeste demokratiske maktmiddel. Derfor er det uforståelig hvor lite norske medier prioriterer å undersøke, grave og følge sektoren. Vi redaktører må rett og slett skjerpe oss. Jeg tror Forsvarets forum kan være nøkkelen her. Ingen har bedre tilgang, nettverk, forståelse eller evne til å åpne opp, avdekke, avsløre, fortelle de gode historiene eller sette ting i sammenheng. Derfor er det svært gledelig å se at den nye redaktøren har initiert flere ting for å sikre en fri og uavhengig redaksjonell profil. Jeg har selv, som tidligere presse- og informasjonsoffiser ulike steder, bidratt med stoff inn i Forsvarets forum. Noen ganger på redaksjonell plass. Det holder ikke mål i 2020. Det må være et skarpt skille mellom journalistikk og kommunikasjon – og det er derfor en positiv utvikling at redaktøren og utgiver har blitt enige om et større skille. Jeg er personlig svært bekymret for at det nå vokser opp generasjoner som ikke har et forhold til Forsvaret. Disse menneskene skal bli beslutningstakere, politikere, topper i næringslivet og i samfunnet forøvrig. Hva skjer når personer uten utbredt forståelse for det indre liv i Forsvaret skal ta beslutninger om militære oppdrag, omstillinger eller struktur? Her kommer journalistikken inn. I en tid der færre går inn i verneplikten, så må Forsvaret svare med å kaste hemmeligholdet på sjøen. Historier må fortelles, hemmelighold må åpnes opp – og svikt må avdekkes. Derfor ønsker jeg Forsvarets forum til lykke med 75-årsdagen, men samtidig med et velmenende budskap om å se fremover. Lag viktig journalistikk, vær relevant, bidra til åpenhet, og forklar oss hva Forsvaret driver med. Da går det dere godt både i 2020 og i 2095. Gratulerer!

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk redaktørforening

1. Jeg er jo ikke fast leser, men de gangene jeg av ulike grunner har forholdt med til FF, så har det alltid slått meg hvor profesjonelt bladet og journalistikken fremstår, både i innhold og presentasjon. Jeg har alltid endt opp med å lese mer enn det som var planen!

2. Fortsett å være en uavhengig og kritisk kanal for viktige spørsmål knyttet til Forsvaret og norsk forsvarspolitikk. Forsvaret er en helt grunnleggende del av det norske demokratiets infrastruktur og disponerer store økonomiske og menneskelige ressurser. Da er det viktig at vi har et fagblad som har kompetanse, både forsvarsfaglig og journalistfaglig, til kritisk å overvåke hvordan disse ressursene forvaltes.

NÆRINGSLIV

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO, tidligere forsvarsminister (H)

Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO, tidligere forsvarsminister (H)

1. Jeg synes at å lese FF er en god måte å holde oversikt over alt som skjer i Forsvaret. Samtidig er det viktig med et eget organ som både lager godt samhold og internkultur i Forsvaret og holder forsvarsinteressen oppe i samfunnet for øvrig. Dette særlig i en tid der velgerne flest bryr seg mindre om forsvars- og sikkerhetspolitikk enn om andre deler av de offentlige budsjetter. Da må noen holde positiv synlighet oppe.

2. Husk at folk flest oppfatter dere som et talsrør for Forsvaret. Blir dere for kritisk til egen sektor fremfor å synliggjøre alt som er bra og bygger lagånd, kan det ha negativ innvirkning på folk flest sitt inntrykk av Forsvaret – og dermed svekke betalingsviljen for det Forsvaret vi skal ha. Dette er et evig dilemma som blir forsterket i en fremtid med fallende oljeinntekter og mer kamp om pengene mellom sektorer.

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted

Kristin Skogen Lund, konsernsjef i Schibsted

1. Etter at jeg gikk Forsvarets høgskoles sjefskurs, har jeg blitt mer bevisst på den viktige jobben Forsvarets forum gjør med å formidle nyheter og meninger om et saksfelt som har stor nasjonal betydning og interesse, men som nok må sies å være underdekket av andre medier. Dessuten er Forsvarets forum en møteplass for alle som jobber i, eller har interesse for Forsvaret og formidler kultur, bredde, verdier og, ikke minst, de enorme endringene Forsvaret går gjennom.

2. Jubileer innbyr gjerne til tilbakeblikk, men er en minst like god anledning til å se fremover. Kanskje bør Forsvarets forum gripe den anledningen til å tenke gjennom hvordan dere kan nå ut til enda flere?

Erling Lorentzen, Kompani Linge-veteran

Erling Lorentzen, Kompani Linge-veteran

1. På grunn av mine mange år i utlandet er det først i de senere årene jeg er blitt klar over den store betydningen av Forsvarets forum. Det er et viktig organ, både som talerør for veteraner og som kilde til nyttig informasjon om hendelser innenfor Forsvaret.

2. Forsvarets forum må opprettholde sin viktige oppgave med å formidle til de unge betydningen av et sterkt forsvar.

Berit Svendsen, leder for Vipps International og leder for Svendsen-utvalget

Berit Svendsen, leder for Vipps International og leder for Svendsen-utvalget

1. Jeg er inne på Forsvarets forum flere ganger i uka der jeg ser etter interessant nyhetsstoff om Forsvaret, og jeg følger med på ulike debatter. Det har særlig vært interessant denne høsten å følge med på debatten om Svendsenutvalgets rapport og meningsbrytningene.

2. Gratulerer med 75-årsjubileet! Fortsett med å lage gode journalistiske vinklinger på nyhetsstoff og å få frem ulike synspunkter og meninger om store og små saker som har betydning for Forsvaret og nasjonen, så vil dere sikre mange lesere fremover. I jubileumsåret har jeg lyst til å komme med en oppfordring til Forsvarets forum til å invitere aktørene i totalforsvaret, både offentlige og private, til å bidra for ytterligere å bygge bro mellom samfunnssikkerheten og statssikkerheten.

ORGANISASJONER OG SAMFUNNSDEBATTANTER

Jan Erik Thoresen, leder for Forsvarets seniorforbund

Jan Erik Thoresen, leder for Forsvarets seniorforbund

1. Mitt forhold til FF startet allerede da jeg begynte på befalsskolen i 1979. Mannskapsavisa den gang og Forsvarets forum nå gir et meget godt blikk på viktige hendelser i Forsvaret. Spesielt leste jeg Forsvarets forum med stor interesse mens jeg var elev ved Krigsskolen 1981-84. Da startet den store lederskapsdebatten i Forsvaret, drevet frem av Forsvarets forum. Vi som var elever på KS, mente at vi hadde et svært gammeldags lederskap i Forsvaret på den tiden. Jeg tror og mener at debatten i Forsvarets forum bidro sterkt til å modernisere lederskap i Forsvaret, og ikke minst påvirket meg selv og alle medkadetter. Jeg er og har alltid vært imponert over måten Forsvarets forum har maktet å være dagsaktuellt og relevant over så mange år.

2. Dere har vist at dere er levedyktige i så mange år, at mine råd kanskje ikke er nødvendig. Dog, det viktigste dere gjør, er å sørge for å være de beste på forsvarsstoff. Samtidig må dere følge samfunnsutviklingen i forbindelse med digitalisering. Det vil si å være aktuelle på de plattformer leserne er. Ikke heng igjen i tankegangen som Kodak gjorde. Lykke til med nye år.

Iren Isfeldt, sekretariatsleder ved Forsvarets seniorforbund

Iren Isfeldt, sekretariatsleder ved Forsvarets seniorforbund

1. Forsvarets forum, og før det Mannskapsavisa, har fulgt meg sidan eg starta i Forsvaret i 1977. Forsvarets forum har utvikla seg og endra seg mykje opp gjennom åra og er i dag eit flott blad med gode og etterrettlege artiklar og dokumentarar. Eg opplever dykk som grundig og god i sin bruk av kjelder, gjerne med litt anna vinkling på stoffet enn andre. Men eg skulle nok ynskje at dykk ville fortsette med dei forsvarsgreinvise sidene. Dei vart oppretta då dei greinvise magasina vart pålagt nedlagt for nokre år sidan, og Forsvarets forum skulle ivareta publisering av greinvis informasjon. Dei vil eg sakne!

2. Det er svært mange som les Forsvarets forum. Som pensjonert frå Forsvaret set eg stor pris på fortsatt å få bladet postkassa, og slik vonar eg det vil fortsette. Det er noko anna å ha bladet i handa enn å lese det frå nettet på pad eller PC. I tillegg set eg også stor pris på alle artiklane og nyhendeoppdateringane F har på nett mellom kvar gong ho kjem på papir. Dette gjer dykk dagsaktuell.

Stina Baarne Hassel, leder for NTL Forsvar

Stina Baarne Hassel, leder for NTL Forsvar

1. Jeg leser Forsvarets forum på nett hver morgen for de beste, grundigste og mest oppdaterte forsvarsnyhetene. Forum er et viktig fora for forsvarsrelatert debatt, slipper til mange stemmer og sørger for at saker blir grundig belyst fra ulike vinkler.

2. Forsvarets forum er ikke bare Norges viktigste arena for forsvarsdebatt, men jobber også fram store tunge saker om kritikkverdige forhold i forsvarssektoren. Det er avgjørende at dere fortsetter å hevde deres rett og plikt til å drive kritisk journalistikk også de neste 75 år.

Iman Meskini, skuespiller og samfunnsdebattant

Iman Meskini, skuespiller og samfunnsdebattant

1. Forsvarets forum er en fin plattform for info du ikke nødvendigvis finner i de hverdagslige avisene. Jeg husker jeg pleide å tenke på Forsvaret som noe veldig lukket og mystisk man visste lite om, inntil jeg fant ut om Forsvarets forum. Det har vært en fin nettside å titte på innimellom, selv etter en fullført førstegangstjeneste, men jeg forbinder det likevel mest med året jeg faktisk var i tjeneste.

2. Min beskjed til Forsvarets forum i forbindelse med 75-årsjubileet er å fokusere enda mer på mangfold. En hører mye om hvordan Forsvaret strekker seg langt for å tilrettelegge et mer mangfoldig miljø, men kanskje vi kan se mer av det også? Utenom det vil jeg gratulere med 75 år og be redaksjonen fortsette å gjøre den gode jobben den allerede gjør.

Robert Mood, tidligere president i Norges Røde Kors

Robert Mood, tidligere president i Norges Røde Kors

1. Hver gang det kommer, er det en hyggelig påminnelse om 40 år med godt kameratskap og spennende utfordringer. Leser og gleder meg over at Forum lever og utvikler seg. Mer aktuell i dag enn noen gang.

2. Ta større plass i den store samtalen med reflekterte artikler som utfordrer vedtatte sannheter. Belys de mange dilemmaene i vår tid. Kampen for fred, frihet og demokrati er viktigere i dag enn noen gang siden 1940. For å vinne den må vi ha en åpen og ærlig debatt om både Forsvaret og sikkerhetspolitikken.

Jens Kristian Øvstebø, president i Yata Norway

Jens Kristian Øvstebø, president i Yata Norway

1. Jeg har lest Forsvarets forum siden jeg begynte å interessere meg for forsvarspolitikk, det må ha vært ca. da jeg gikk på ungdomsskolen. Jeg husker vi mottok den hjemme i postkassen, da min far var kontraktsbefal. For meg har Forsvarets forum vært en kilde til informasjon og kunnskap om forskjellige sider i og ved Forsvaret og samtidig et unikt forum for debatt om både generelle og konkrete aspekter ved landets ytterste maktmiddel. Jeg har selv arbeidet i Forsvaret gjennom fire år, og det som er så unikt med magasinet, er at det er like aktuelt om du leser det som førstegangstjenestegjørende, som ansatt eller som sivilist.

2. Forsvarets forum må fortsette å være den nøytrale debattarenaen den er i dag, som tør sparke borti både Forsvarets avdelinger, Forsvarets ledelse og politikere. Dere har en slik innsikt i de forskjellige avdelingene at saker og debatter sjelden farges av å være utarbeidet på bakgrunn av lite kunnskap om Forsvaret, og på den måten bidrar til en stor grad av profesjonalitet og aktualitet i sakene. Denne unike demokratiske arenaen er definitivt #verdtåforsvare i minst 75 år til!

Johan Hovde, leder for Parat Forsvar

Johan Hovde, leder for Parat Forsvar

1. Før Forsvarets forum ble digitalt, ventet jeg i spenning på bladet i posten. Det var liksom det bladet som skrev om forsvarsstoff med innsikt. Etter at dere har blitt heldigitalt følger jeg godt med på artikler og saker som legges ut fortløpende. Med Forsvarets forum lever forsvarsdebatten godt, og det er bra. Flere blir med i debatten også fordi terskel for å komme til med synspunkter og meninger er lav nok.

2. Jeg håper at dere fortsatt tør å ta en utfordrende rolle i deres journalistikk, fortsett å grave i saker som dere mener utfordrer åpenheten, utfordre åpenhetskulturen til Forsvaret. Ta et enda større grep i hele forsvarssektoren. De andre etatene i sektoren går litt under radaren, selv om de er særdeles viktig leverandører til Forsvaret og utvikling av best mulig forsvar. Tør å utfordre dere selv på fortsatt digital journalistikk, og ta i bruk nye digitale plattformer. Hold på papirutgaven, det er veldig kjekt å få bladet tilsendt i posten. Der kan man i ro og mak sette seg ned å lese om forsvarsrelaterte saker.

Powered by Labrador CMS