Nyheter:

En ny undersøkelse viser at kun to prosent av de spurte ønsker å prioritere Forsvaret. Her ser viSoldater fra Luftvernartilleribataljonen (LvBn) fra Ørlandet og kampluftvernet til Artilleribataljonen.
En ny undersøkelse viser at kun to prosent av de spurte ønsker å prioritere Forsvaret. Her ser viSoldater fra Luftvernartilleribataljonen (LvBn) fra Ørlandet og kampluftvernet til Artilleribataljonen.

Undersøkelse: To prosent vil prioritere Forsvaret

En ny undersøkelse viser at Forsvaret, politi og beredskap havner langt ned på prioriteringslisten for folk flest.

Publisert Sist oppdatert

Fire av ti mener helse- og omsorgssektoren bør prioriteres dersom regjeringen må velge tydeligere mellom ulike sektorer i statsbudsjettet, ifølge undersøkelse.

Undersøkelsen er utført av Kantar på oppdrag for Den norske legeforeningen.

De spurte har fått følgende spørsmål: «Dersom regjeringen må prioritere tydeligere mellom ulike samfunnssektorer i statsbudsjettet, hvilken av følgende sektorer mener du bør prioriteres framfor de andre?»

39 prosent svarer helse og omsorg, mens 25 prosent svarer arbeid og sysselsetting. Nedover på lista finner man skole og utdanning (7 prosent), landbruk (6 prosent), vet ikke (5 prosent), klima og miljø (4 prosent), kommuneøkonomi (3 prosent), politi og beredskap (2 prosent), forsvar (2 prosent), olje og energi (2 prosent), kultur og idrett (1 prosent), næring og fiskeri (1 prosent), samferdsel (1 prosent), innvandring og integrering (0 prosent).

Undersøkelsen blir lagt fram under Legeforeningens heldigitale landsstyremøte onsdag.