Forsvaret vurderer å dimmitere vernepliktige

Forsvaret vurderer fortløpende tiltak som kan begrense smittefaren for koronavirus i de stående styrkene. Å dimittere vernepliktige er aktuelt noen steder.

– Sjøforsvaret jobber kontinuerlig med å håndtere og konsekvensutrede situasjonen både på kort og lang sikt. Førtidsdimittering er ett av mange tiltak som vurderes, skriver kommandørkaptein og kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Dagbladet.

Det er ikke aktuelt i Hæren, opplyser hærsjef Eirik Kristoffersen i en melding til Forsvarets forum.

– Jeg har ikke en eneste vernepliktig å førtidsdimittere. Alle vernepliktige inne til førstegangstjeneste er viktige for Hærens operative evne. Spesielt nå som vi står midt oppe i en nasjonal krise.

I Luftforsvaret har de foreløpig ikke tatt tatt en beslutning om det kan bli aktuelt med førtidsdimittering. Det opplyser talsperson Stian Roen.

– Hva vi gjør med de vernepliktige er oppe til vurdering. Vi er i dialog med forsvarsstaben og Forsvarets personell- og vernepliktssenter om dette. Foruten dimittering kan det også være aktuelt med en forlengelse for de som allerede er inne. Men det er for tidlig å si noe om, sier Roen.

SESJONER AVLYST

Alle sesjoner er foreløpig avlyst fram til påske, opplyser Forsvaret. Det samme gjelder opptak til kurs og teknisk utdanning.

– Vi er opptatt av å følge råd og tiltak gitt av sentrale myndigheter og fagpersonell. Av denne grunn er vi nå i prosess for å se på kortsiktige og langsiktige tiltak, både av hensyn til personellet, men også Forsvarets operative evne, sier oberstløytnant Vegard Finberg, som er sjef for Informasjonsseksjonen ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter, til avisen.

– Tiltakene som blir utarbeidet må forankres i alle deler av Forsvaret og henge sammen, sier han.

De siste dagene er personell i Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret blitt informert gjennom Forsvarets nettsider.