Forsvaret vil ikke ha de nye strømmålerne

​Mens privatpersoner får kuttet strømmen fordi de nekter å installere nye AMS-målere, er Forsvarsbygg foreløpig fredet, skriver Nettavisen. Forsvarsbygg frykter at de nye AMS-målerne, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever installert på alle målepunkter i Norge, kan bli et verktøy for spioner. I utgangspunktet skal alle norske strømkunder ha AMS-målere. AMS-målerne registrerer hvor mye et målepunkt bruker i strøm til enhver tid. Slik detaljert informasjon kan avdekke aktivitet i Forsvarets anlegg, som man ønsker å holde skjult av hensyn til sikkerheten.