Debatt:

Det er allment kjent at når budsjettrammene blir trangere, er trening og øvelser noe av det første som får lide, skriver Jacob Børresen. Her ser vi kadetter under en øvelse på Rena.
Det er allment kjent at når budsjettrammene blir trangere, er trening og øvelser noe av det første som får lide, skriver Jacob Børresen. Her ser vi kadetter under en øvelse på Rena.

– Utdanningen blir nedprioritert

Å kutte i utdanningen svekker stridsevnen i Forsvaret, skriver Jacob Børresen.

Publisert

Forsvaret har fått et nytt utdanningssystem som både er billigere og har lavere krav til kompetanse enn det gamle. Det er allment kjent at når budsjettrammene blir trangere, er trening og øvelser noe av det første som får lide. Det er rett og slett fordi det er enklere og gir mer øyeblikkelig effekt å kansellere en treningsøkt eller stanse en øvelse, enn det er å si opp folk eller utsette eller kansellere en materiellinvestering.

Tidligere denne måneden kom det meldinger om at Heimevernet kansellerer øvelser for resten av 2020. Kanselleringene er korona-relatert, men ikke bare.

Valgt bort

Den politiske og militære forsvarsledelsens vilje til å prioritere ned eller bort utdanning, trening og øvelser for å få råd til å investere i materiell bekymrer meg, og jeg spør meg selv om det er fornuftig. Rapporten etter KNM Helge Ingstads forlis, som peker på for lav kompetanse blant bemanningen på bro som en medvirkende årsak, viser at å kutte i kravene til kompetanse og i trenings- og øvingsvirksomhet kan bli svært mye dyrere enn hva man tjener på kuttene.

Har du lyst til å delta i debatten? Send oss en epost på [email protected]

Og i krisesituasjoner og krig kan det bli helt katastrofalt.

Den politiske og militære forsvarsledelsens vilje til å prioritere ned eller bort utdanning, trening og øvelser for å få råd til å investere i materiell bekymrer meg...

Sverre Diesen påpekte en gang, i en debatt vi hadde om forholdet mellom kvalitet og kvantitet, at det er umoralsk ikke å gi soldaten den aller beste våpenutrustningen.

Men det må jo være akkurat like umoralsk ikke å gi soldatene den utdanningen, treningen og øvelsene som er nødvendig for at de skal kunne nyttiggjøre seg sin avanserte våpenutrustning fullt ut i strid. Og like umoralsk må det være å sende soldatene i felt uten ledere som har fått slik utdanning, trening og øvelse som er nødvendig for at de kan fungere som effektive ledere i strid.

Dette burde være selvinnlysende! Men la meg likevel gå gjennom hovedargumentene:

Ferdigheter og moral

Om vi studerer krigshistorien vil vi oppdage at det er overraskende liten korrelasjon mellom de krigførendes materielle styrkeforhold og utfallet av trefninger mellom dem. Det viser seg at overlegenhet i stridsledelse, i ferdighet på slagmarken, og i stridsmoral, ofte trumfer materiell overlegenhet. Og stridsmoral er både et resultat av god ledelse og av selvtillit og stolthet hos personell som kjenner sitt våpen og er trygge på at de vet hvordan det skal brukes.

Utdanning, trening og øving koster penger, men viktigst; det tar tid - ofte lang tid. Det er allmenn enighet om at i vår tid er varslingstiden kort og at en framtidig krig vil bli en «kom-som-du-er» krig. Det vil ikke være tid til å begynne å trene og øve idet krigsfaren fortoner seg som overhengende. Enheter og avdelinger som ikke er trent og oppøvd idet krigen bryter ut, våpensystemer som er bemannet av personell uten tilstrekkelig trening og øvelse i å anvende dem, vil ha liten virkning, og penger investert i dem vil være penger rett ut av vinduet.

Det vil ikke være tid til å begynne å trene og øve idet krigsfaren fortoner seg som overhengende.

Når vi er så villige til å kutte i utdanning, trening og øvelser, dersom det er nødvendig for å kunne realisere materiellanskaffelsesplanene, tror jeg også at det har sammenheng med at materiell er mer umiddelbart synlig og konkret enn kompetanse, trenings- og øvingsnivå. Det er dermed også mer prestisjefylt.

Det er litt på samme måte som at det er lettere for en politiker å bevilge penger til en ny vei han kan høste heder og ære for når snorer skal klippes, enn til vedlikehold av den gamle veien.

En del av driften

Budsjetteknisk er utdanning, trening og øving drift. Og konvensjonell visdom tilsier at driftsutgiftene bør holdes nede, for at det skal være mulig å investere i nødvendig materiell, fornye det når det når slutten av sin brukbare funksjonstid, og å holde tritt med den våpenteknologiske utviklingen.

Men utgifter til utdanning, trening og øving er egentlig ikke drift.

Det er investering i stridsevne. Jeg tror det ville fremme en fornuftig balanse mellom drift og investering, om vi også budsjettmessig skilte mellom driftsutgifter som går til ren administrasjon og driftsutgifter som i realiteten er investering i stridsevne.

Dette tenker jeg på og det bekymrer meg at innsikten i disse problemstillingene virker å være så lav, og viljen til å gjøre noe med dem så liten.

Visste du at Forsvarets forum sender ut nyhetsbrev med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS