– Forsvaret må få 19 milliarder kroner ekstra

– Norge er på vei mot to-prosentmålet i 2024, sier Høyres Hårek Elvenes til NTB.
Elvenes sitter i et utvalg som vil legge fram en resolusjon for styrking av Forsvaret under Høyres landsmøte i mars. Han mener de økonomiske rammene for dagens forsvarspolitikk er for stramme, og sier det vil kreve rundt 19 milliarder kroner mer i forsvarsbudsjettet innen 2024 for å nå målet.  
– 2-prosentmålet er ikke et vilkårlig tall. Det er nivået forsvarsbudsjettet bør ligge på for å opprettholde et nasjonalt forsvar med evne til troverdig avskrekking.