Nyheter:

På øvelse i Sverige kriget 2000 soldater med simulatorvest og sensorer på hjelmen.
På øvelse i Sverige kriget 2000 soldater med simulatorvest og sensorer på hjelmen.

2000 soldater øvde med simulatorvest og sensorer

«Såret – kritisk – hodet.» En hyggelig kvinnestemme sier at soldaten på øvelse i Sverige er sterkt skadet.

Publisert Sist oppdatert

På en storskjerm i en grønn konteiner blinker det røde og blå firkanter på et kart.

– Se der! Det betyr at det skytes med bombekaster, sier major Sjur Grindstuen samtidig som han viser to streker som går i en krombane fra en rød firkant mot en blå.

Vi er midt i øvelse Northern Wind i Nord-Sverige. 10.000 soldater fra fem nasjoner kjemper for kontroll i de vinterkledde skogene et sted mellom Haparanda og Boden. På rød side den norske Brigade Nord støttet av US Marines og Royal Marines. På blå side en svensk brigade, støttet av finske styrker.

FØLGER MED: Major Sjur Grindstuen er sjef for Hærens kamptreningssenter. I bakgrunnen står den norske Combat Training Center-kontaineren som mottar informasjon fra alle sensorene i felt.
FØLGER MED: Major Sjur Grindstuen er sjef for Hærens kamptreningssenter. I bakgrunnen står den norske Combat Training Center-kontaineren som mottar informasjon fra alle sensorene i felt.
RIGGET: Veldig mange av kjøretøyene og stridsvognene under øvelse Northern Wind i Sverige var rigget med simulatorutstyr som registrerte om de ble truffet.
RIGGET: Veldig mange av kjøretøyene og stridsvognene under øvelse Northern Wind i Sverige var rigget med simulatorutstyr som registrerte om de ble truffet.
KRIGER: Her er det et lag fra stormeskadronen i Panserbataljonen som har lastet ut fra en CV-90. Også de er utstyrt med simulatorsystemet.
KRIGER: Her er det et lag fra stormeskadronen i Panserbataljonen som har lastet ut fra en CV-90. Også de er utstyrt med simulatorsystemet.


TRENING

Tusenvis av soldater på begge sider er utstyrt med simulatorvester utviklet og laget av selskapet Saab. I tillegg er veldig mange av kjøretøyene og stridsvognene rigget med samme simulatorutstyr.

Det betyr at dersom noe skyter og treffer, så vil den som blir truffet, få beskjed via en høyttaler på vesten om at man er «skadet» eller i verste fall «død»

Det betyr at dersom noe skyter og treffer, så vil den som blir truffet, få beskjed via en høyttaler på vesten om at man er «skadet» eller i verste fall «død». Simulatorene registrerer hvem som skyter, og med hvilket våpen.

Ut fra hvor skadet simulatoren mener soldaten eller kjøretøyet er, kan personen eller kjøretøyet bli dømt ut av striden en periode. I tillegg må alle skader håndteres. Dersom det krever en syketransport, så må det gjøres. Eller om kjøretøy må berges og repareres.

«Såret, hodet.»

Den hyggelige kvinnestemmen fortsetter å fortelle om skadene. Nå må soldaten fraktes til sykestua. Et evakueringslag settes i sving.

MOBILNETT

Dette er det nærmeste man kan komme virkeligheten uten bruk av skarp ammunisjon. Simulatorene registrerer de minste bevegelsene, tidspunkt, ildgivning, treff, bom med mer. Kort sagt alt som skjer i striden.

Dette blir igjen sendt videre via en basestasjon på 4G-nettet til Combat Training Center (CTC). Under denne øvelsen er svensk, norsk og finsk CTC koblet sammen, noe som aldri før har skjedd.

Inne i den norske CTC-konteineren på Grubbnäsudden ringer telefonen hele tiden. Noe av det som skjer, meldes inn manuelt og blir dermed matet inn i datasystemet. Via skjermene har personalet full kontroll på hvordan krigen mellom blå og rød side går.

STØRSTE NOEN GANG

Kontaineren og mannskapet kommer fra Hærens kamptreningssenter, som normalt holder til på Rena. Hærens kamptreningssenter er primært til for å trene, øve og evaluere avdelingene i Brigade Nord. De ledes av major Grindstuen.


– Her er vi sammen med Sverige og Finland med på å instrumentere øvelse Northern Wind. Den største instrumenterte øvelsen i alle fall jeg kjenner til hvor rundt 2000 soldater og 650 kjøretøy er påkoblet systemet, sier Grindstuen.

BRA TRENING

Ute ved frontlinjen gjemmer noen soldater fra stormeskadronen i Panserbataljonen seg i snøen. De har lastet ut av CV-90en, og en av soldatene peker Javelin panservernvåpenet mot den retningen fienden befinner seg. Samtlige av soldatene har sensorvestene på seg. I tillegg er det sensorer festet til våpnene og hjelmene.

– Systemet er en fantastisk måte for oss å trene på en reel situasjon. Blir man truffet, så får man melding om det. Heldigvis er jeg ikke blitt truffet så langt i øvelsen, og vi satser på at det ikke skjer fremover heller, sier dragon Petter Valstad.

Heldigvis er jeg ikke blitt truffet så langt i øvelsen, og vi satser på at det ikke skjer fremover heller

Også inne i konteineren har det meste gått bra, til tross for at det er mange sensorer der ute og mye som kan gå galt.

– Øvelsen har fungert bra for oss. Det har vært lite utfordringer. Samtidig synes jeg det er greit å trene sammen med svenskene og finnene fordi det er ulike prosedyrer mellom oss. Jeg er også helt sikker på at styrkene ute i felt synes det er givende å få utfallet fra en stridskontakt umiddelbart.

VIKTIG EVALUERING

Hele øvelsen er loggført, noe som gjør at man i ettertid kan gå inn og evaluere hva som skjedde, og dermed lære av det man gjorde bra, og det som ikke var fullt så bra. Taktikk, teknikk og prosedyrer er hovedfokuset i evalueringene.

– Vi kan lagre denne øvelsen så lenge vi ønsker, og kan dermed kjøre evaluering med de ulike bataljonene etter hvert. Vi lager også en evalueringsrapport, forklarer Grindstuen.

Per nå finnes systemet i Norge som en fast installasjon på Rena. I tillegg er Hærens kamptreningssenter mobile og kan hentes inn til øvelser i Indre Troms og snart også i Finnmark. Eller til en øvelse i Sverige, som nå. Grindstuen synes bruk av dette systemet er veldig viktig for Forsvaret.

Dette gir oss realistisk trening og situasjoner så nært som mulig opp til det som vil kunne skje i en virkelig krig

– Det er på denne måten vi kan utvikle kampkraften vår best mulig. Dette gir oss realistisk trening og situasjoner så nært som mulig opp til det som vil kunne skje i en virkelig krig. Dessuten tror jeg systemet øker motivasjonen hos alle deltakende parter fordi det gir en upartisk bestemmelse om hva som skjer i de ulike stridskontaktene.

Majoren er ikke redd for at systemet gjør øvelsene for digitalisert og teknisk.

– Det viktigste er at dette systemet ikke endrer soldatene og avdelingene fra det de skal gjøre i en skarp situasjon. Det ville i så fall være dårlige systemer for oss. Nå har vi det aller beste vi kan få, og det er bra, mener han.

Powered by Labrador CMS