Nyheter:

– Forsvaret kommer ikke til å sende bompengekrav til allierte

Samferdselsministeren skriver at Forsvaret har betalt bompengeregningen på 800.000 etter Trident Juncture, i påvente av en avklaring mellom departementene.

​– Ingen Nato-allierte vil bli belastet for bompengekrav i Norge, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale i sitt svar på Anniken Huitfeldts (Ap) skriftlige spørsmål angående bompengekravet som er kommet etter øvelse Trident Juncture i 2018.

I henhold til Nato-avtalen SOFA, artikkel XI, skal ikke allierte betale skatt for å bruke veiene med militære kjøretøyer i medlemslandene. Under gigantøvelsen for ett og et halvt år siden, var flere tusen allierte militære kjøretøyer i Norge. Det er siden kommet et bompengekrav på 861.266 kroner, har TV 2 fått opplyst av Statens vegvesen.

Forsvarets forum har tidligere skrevet at Forsvaret mener at bompengene ikke skal betales, med henvisning til SOFA-avtalen, mens Samferdselsdepartementet mener at det ikke er rimelig at de blir unntatt.

Da opplyste Samferdselsdepartementet også at saken ikke var til behandling hos dem. 

Stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt sendte følgende spørsmål til Forsvarsministeren før jul:

«Etter at våre allierte senhøsten 2018 trente på å komme Norge til unnsetning under NATO-storøvelsen Trident Juncture, fikk de tilsendt bompengekrav på til sammen nesten en million kroner. Ifølge NATOs avtaleverk er militære kjøretøy fritatt for veiavgifter.
Hvorfor har ikke forsvarsministeren ryddet opp og unngått å stille Norge i forlegenhet hos våre allierte?»

Onsdag fikk hun følgende svar av Samferdselsministeren:

«Ingen NATO-allierte vil bli belastet for bompengekrav i Norge. Regningen for passeringene i forbindelse med Trident Juncture 2018 ble ikke sendt til de aktuelle nasjonene, men ble kun fremsendt til det norske Forsvaret. Forsvaret har ikke sendt ut noen krav til våre NATO-allierte og kommer heller ikke til å gjøre det.

Forsvarsdepartementet vil i denne saken gå i dialog med 
Samferdselsdepartementet som har det overordnede ansvaret for bompenger i Norge. I påvente av denne avklaringen har Forsvaret betalt regningene for de allierte styrkene som øvde i Norge i forbindelse med Trident Juncture 2018.»