Forsvaret inngår matberedskapsavtale

Forsvaret ved Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) undertegner beredskapsavtaler for matvareforsyning for krise, konflikt eller krig. Avtaleparter er matvaregrossistene NorgesGruppen, COOP, Rema og Servicegrossistene.

– Avtalene vi undertegner sikrer matvareberedskap for norske og allierte styrker over hele landet i krise, konflikt og krig, opplyser FLO Forsvaret til Forsvarets forum.
 
Avtalene er for de fire leverandørene er identiske og baserer seg på en tilsvarende avtale Forsvaret har med Nærings-og fiskeridepartementet for sivil matforsyningsberedskap. 

Ifølge FLO styrker avtalen Forsvarets utholdenhet og evne til mottak og understøttelse av allierte styrker. 
– Matvareberedskapen totalt økes altså. Vi møter Natos krav og gjennom en mindre økning i leverandørenes logistikk sikres Forsvarets behov på en langt mer kostnadseffektiv måte enn om Forsvaret skulle bygget opp beredskapslagre selv, opplyser FLO. 

Avtaleinngåelsen skjer i Forsvarssjefens representasjonsbolig på Akershus Festning. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen deltar sammen med ledende representanter fra de fire matvaregrossistene samt Petter Jansen, administrerende direktør i FLO.