Forsvaret hentet ut barn fra Syria

​Under en strengt hemmelig operasjon, bidro skjermet personell fra Forsvaret til at en delegasjon fra norsk UD kunne hente ut fem foreldreløse barn fra Syria, skriver VG. Operasjonen for å hente hjem barna har etter det VG er kjent med vært planlagt i lang tid. I en nøkkelrolle var soldater fra det norske styrkebidraget i Irak. VG får fra kilder i både Syria og Irak bekreftet at det norske forsvaret var aktive under transporten av den norske delegasjonen og de fem foreldreløse barna. Senior talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), oberstløytnant Ivar Moen, bekrefter deltagelsen.