Nyheter:

– Forsvaret burde vært klar over utfordringene i mannskulturen sin

SV-politiker Freddy Øvstegård krever svar fra forsvarsministeren om seksuell trakassering.

Publisert Sist oppdatert

– Nå må det tydelig politisk handling til for å få effekt i hele Forsvaret, sier Freddy Øvstegård til Forsvarets forum.

– Det er tydelig at en del kvinner ikke har tillit til mellomlederne i Forsvaret, så en holdningsendring som gjennomsyrer hele organisasjonen er nødvendig. De som begår overtramp må bli stilt til ansvar.

Øvstegård sendte onsdag spørsmål til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om hva han vil gjøre med ukulturen som Forsvarets forum har avdekket.

«Forsvarets Forum viser i flere omfattende artikler til alvorlig seksuell trakassering i Forsvaret der ofrene ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor og arbeidet mot seksuell trakassering ikke prioriteres. Hva gjør regjeringen for at ofrene får den hjelpen de trenger, og hva gjør Forsvaret for å stille de ansvarlige til ansvar og motarbeide seksuell trakassering?» skriver Øvstegård i sin henvendelse til forsvarsministeren.

Øvstegård påpeker at Forsvarets veileder mot seksuell trakassering ble innført i 2011. I 2015 ble den avviklet og bakt inn i generelle arbeidsmiljøbestemmelser. 


Øvstegård sier han dessverre ikke er så sjokkert over ukulturen som Forsvarets forum har avdekket, og at han derfor er mer undrende til at det inntil nå har vært taust om trakasseringen som foregår.

– Forsvaret burde for lengst være klar over utfordringene i mannskulturen sin, med bakgrunn i forskning og undersøkelser som er gjennomført de siste årene. Da er det handlekraften det står på, å ta skikkelig tak i problemene.

– Dette er først og fremst et mannsproblem og da bør menn også gå foran for å løse dem. Menn bør være gode forbilder og si i fra om ukultur. 

Dette er først og fremst et mannsproblem og da bør menn også gå foran for å løse dem


Freddy Øvstegård mener innsatsen mot ukultur må intensiveres helt ned på soldatnivå.

– Metoo-bevegelsen kan oppsummeres med at skyld, skam og ansvar må overføres fra offeret til de som har utført overtramp. Ulike miljøer i Norge har tatt tak, blant annet i politikken - det samme bør nå skje i Forsvaret. 

Freddy Øvstegård sier til Forsvarets forum at det som har kommet frem av historier om seksuell trakassering i politikken er ille nok, men at tilsvarende ukultur i Forsvaret om mulig er enda verre.

– Hierarkiet og maktstrukturene i Forsvaret er så sterke og da blir alvoret større. Fordi trakassering er ekstra ille når en leder står bak. Vi vet jo at ujevnhet i maktforhold gjør kvinner ekstra sårbare for seksuell trakassering og overgrep.

– Det er urovekkende at forsvarsledelsen på politisk nivå ikke har hatt en tydeligere handlingsplan for systematisk å motarbeide seksuell trakassering, sier stortingspolitikeren.

Det er urovekkende at forsvarsledelsen på politisk nivå ikke har hatt en tydeligere handlingsplan for systematisk å motarbeide seksuell trakasserin

Han mener det er på høy tid at kvinner tas på alvor og at terskelen for å varsle senkes.

– Ut fra det jeg leser i Forsvarets forum, er terskelen alt for høy.

Forsvarets forum har også intervjuet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Les intervjuet torsdag.