Forsvaret: Beslutning om heving av Helge Ingstad trolig mandag kveld

Forsvaret venter på oppdatert værvarsel før det blir tatt en beslutning om arbeidet med å heve Helge Ingstad skal starte.
– Før endelig beslutning blir tatt, skal ROV (undervannsdroner) ta en siste inspeksjon av fortøyninger og oppkoblinger. Beslutning om heving tas sannsynligvis mandag kveld – dersom værprognosen er tilfredsstillende, melder Forsvaret mandag morgen.Hevingen vil ta fem-seks dager, og for å kunne starte jobben, må værutsiktene være bra nok for hele perioden.