Kultur:

Forskerøyne på forsvarspolitikk

Boken gjengir hendelser og forsvarsdebatter, men det er ingen folkelig historiefortelling.

Da den kalde krigen var over og Vesten nærmest pustet lettet ut, stod det norske forsvaret overfor et dilemma: Hvor går vi, hva gjør vi. Forslagene var mange og uenigheten stor. Seniorforsker Nina Græger i Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) har sett på epoken fra 1990 til 2015 og forsøkt å analysere utviklingen av norsk forsvarspolitikk. Utfordringen for politikerne og de fagmilitære var å finne en balanse mellom territorialforsvar og internasjonal innsats. Hva var det egentlig som påvirket de valgene som ble tatt underveis gjennom 25 år, om materiell, personell, baser og oppdrag, – det er essensen av hva forfatteren vil frem til.

Boken har ti kapitler og er svært innholdsrik på temaer. For eksempel kapittel 5 –  Harde fronter i norsk forsvarsdebatt, og med noen underpunkter: Forsvarspolitikk som distriktspolitikk, Nato er ikke løsningen, og Norge må prioritere FN. Andre kapitler tar for seg temaer som verneplikt, offiserenes rolleforståelse, «tvangsbeordring», kampflybaser og nedlegging.

Boken gjengir hendelser og forsvarsdebatter, men det er ingen folkelig historiefortelling. Målgruppen er tilsynelatende de som av fag- eller yrkesinteresse er knyttet til Forsvaret, det være seg yrkesoffiserer, politikere eller forskere. Mye av boken er basert på forfatterens doktorgrad om Forsvaret, fra 2007, noe som til dels preger språket. Det er som om hun er iført en forskers språklige tvangstrøye når eksempelvis «diskurs» og «doxa» dukker opp som snublestener for lesbarheten. Teksten blir mer tilgjengelig når beskrivelsene blir konkrete. Notene til kapitlene er obligatorisk, men understøtter godt hovedinnholdet. Tilbakeblikket, som boken gir, sier noe om de vanskelige valgene. Det ligger også en kritikk der av de som skulle ta avgjørelser; de holdt på det gamle, de nølte, de tok for mye distriktshensyn, de satset ikke nok og tenkte ikke nok «utenfor boksen».

Dette er en interessant og viktig bok, som også folk utenfor målgruppen kan ha utbytte av. Ikke minst bør den friste fremtidige beslutningstakere.

«Norsk forsvarspolitikk» Territorialforsvar og internasjonal innsats 1990–2015 
Av 
Nina Græger
Spartacus Forlag 2016
417 sider