Forsker mener kysten nesten fullstendig ignoreres i FMR

Kysten blir nesten fullstendig ignorert av det fagmilitære rådet, skriver Ståle Ulriksen, forsker på Sjøkrigsskolen i Bergens Tidende

–Den største svakheten er den manglende forståelse av Norges militære geografi og hvilken strategisk betydning den har både for Norge og stormaktene rundt oss, skriver forskeren.