Forlenger våpenembargo mot SAR

​FNs sikkerhetsråd gikk enstemmig inn for å forlenge våpenembargoen mot Den sentralafrikanske republikk med ett år, ifølge NTB. Samtidig vil Sikkerhetsrådet utarbeide kriterier som gjør at forbudet mot våpensalg til landet kan oppheves, slik regjeringen har bedt om. Innen 30. april skal rådet legge fram mål for reform i sikkerhetssektoren, kontroll over våpen og ammunisjon og demobilisering og reintegrering av dem som kjemper. Dersom disse målene blir nådd innen utgangen av juli, skal Sikkerhetsrådet revurdere våpenembargoen innen 30. september.