Forbyr våpen

Regjeringen foreslår å forby halvautomatiske rifler av den typen som politiet og Forsvaret bruker. Forbudet vil også gjelde dem som allerede har fått tillatelse til å eie slike våpen.