Forbereder søksmål mot gresk rederi

Forsvarsdepartementet (FD) arbeider nå med et mulig erstatningskrav mot det greske rederiet som eier oljetankeren TS Sola som kolliderte med fregatten KNM Helge Ingstad. FD tar da utgangspunkt i et krav på 4,3 milliarder kroner, skriver ABC Nyheter.
«Forsvarsdepartementet understreker at vi med dette ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet i saken», sier seniorrådgiver Lars Gjemble i departementet til nettstedet.
Det er Forsvarsstabens planavdeling som har kalkulert anskaffelseskostnadene for skipet til 4,3 milliarder da kollisjonen skjedde.