Nyheter:

Må vente: Det er enda for tidlig å si om Norge kan og vil stille med et militært bidrag i Persiabukta. Her ser vi fregatten KNM Thor Heyerdahl (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).
Må vente: Det er enda for tidlig å si om Norge kan og vil stille med et militært bidrag i Persiabukta. Her ser vi fregatten KNM Thor Heyerdahl (Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets forum).

For tidlig å love norsk bidrag

En beslutning om eventuell norsk deltakelse i en europeisk eskortetjeneste for skip i Persiabukta kommer ikke med det første.

Publisert Sist oppdatert

Europeiske land som Tyskland og Frankrike har langt på vei utelukket deltakelse i en USA-ledet operasjon for å beskytte skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. De frykter at dette skal bidra til en opptrapping av amerikanernes konflikt med Iran. 

Forslaget fra Storbritannias utenriksminister Jeremy Hunt om å opprette en europeisk eskortetjeneste for skip i Persiabukta har derimot fått en mer positiv mottakelse. 

Hunt orienterte mandag forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) om planen og understreket samtidig at heller ikke britene slutter opp om president Donald Trumps tøffe linje overfor Iran.

En europeisk eskortetjeneste, som også Frankrike slutter helhjertet opp om, er foreløpig på planstadiet. Norge har bedt om mer informasjon før det eventuelt kan fattes en beslutning om deltakelse.

Ikke mottatt

– Vi har foreløpig ikke mottatt tilstrekkelig informasjon til å kunne foreta de nødvendige vurderingene. Britene har varslet oss om at de skal sende oss mer, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet til NTB.

Saken er etter det NTB forstår nå gjenstand for dialog på embetsnivå, både med Storbritannia og andre europeiske allierte, og tjenestemenn i både Forsvars– og Utenriksdepartementet er involvert. 

Tyskland vil også bruke tid på å fatte en eventuell beslutning om deltakelse, opplyste en talsmann for tysk UD under en pressekonferanse i Berlin onsdag. 

– Det er for tidlig å snakke om mulig tysk støtte eller deltakelse, sa talsmannen, ifølge Reuters.

Spørsmålet om norsk deltakelse må også vurderes fagmilitært fra norsk side, noe som ikke er gjort. Om Forsvaret har fartøy å avse, er uklart. En politisk beslutning om eventuell norsk deltakelse kan derfor ikke ventes med det første, får NTB opplyst. 

Få fartøy

I et intervju med Forsvarets forum sa sjef Sjøforsvaret, Nils Andreas Stensønes, at han var bekymret for at de hadde få fartøy – blant annet ved den forestående utfasingen av kystkorvettene.

– Min hovedbekymring er at overflatestrukturen til Sjøforsvaret blir for liten, og vi blir for få. Derfor har vi allerede foreslått at i det neste fagmilitære rådet og den neste langtidsplanen må vi se på overflatestruktur. Vi trenger noe som kan fylle vakuum samtidig som det bidrar i relevante krigføringsområder. 

Etter forliset av fregatten Helge Ingstad består Marinen av: Fire fregatter, seks ubåter, seks korvetter, mineryddefartøy og logistikkfartøyet KNM Maud.  

Britisk nærvær

Selv om situasjonen i Persiabukta kan synes tilspisset, noe ikke minst den krasse retorikken fra USA og flere hendelser den siste tiden har bidratt til, går skipstrafikken i det travle området fortsatt tilnærmet som normalt. 

Storbritannia har alt et militært nærvær i Persiabukta, og fregatten HMS Monrose har på avstand fulgt over 30 skip gjennom Hormuzstredet de siste ti dagene. 

Fra britisk side understrekes det at dette ikke må regnes som eskortetjeneste, og fregatten grep ikke inn da Iran sist fredag tok den britiskregistrerte tankeren Stena Impero i arrest, angivelig etter at den hadde kollidert med et fiskefartøy.

Operasjon Atlanta

Den felleseuropeiske eskortetjenesten Hunt har skissert, kan komme til å bli organisert etter modell av Operasjon Atalanta, den EU-ledede operasjonen for å bekjempe somaliske pirater og sikre skipsfarten i Adenbukta. 

Operasjon Atalanta ble innledet i 2008 og pågår fortsatt. Norge deltok i seks måneder med fregatten KNM Fritjof Nansen, noe som kostet over 220 millioner kroner.

Operasjon Atalanta var imidlertid hjemlet i flere resolusjoner vedtatt i Sikkerhetsrådet, noe som nå ikke foreligger. 

SV, Rødt og MDG er alle negative til norsk militærdeltakelse i Persiabukta, dersom det ikke foreligger et mandat fra FN.