Flytter utgifter til Forsvaret

Ved å inkludere poster som tidligere ikke lå under forsvarsbudsjettet, nærmer Norge seg Nato-målet om to prosent BNP på forsvar. Det skriver VG som skriver at det fører til 5, 2 milliarder kroner som kan bokføres forsvarssektoren.
– Regjeringen vil dermed bruke 1,8 prosent av BNP i 2019. Og prognosene sier at vi også vil bruke 1,8 prosent av BNP på forsvar i statsbudsjettet for 2020, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.
Redningshelikoptre som Forsvaret opererer på vegne av Justisdepartementet, og anskaffelsen av nye redningshelikoptre, er nå langt under forsvarsbudsjettet. Det samme gjelder utgifter over statsbudsjettet til Natos sivile programmer og FNs fredsbevarende operasjoner.
– Under gjennomgangen oppdaget vi at Norge har rapportert for lave pensjonsutgifter, sier Bakke-Jensen til VG.